Oděvní a textilní design

Kontakt

vedoucí
MgA. Jan C. Löbl
jan.c.lobl@seznam.cz

odborný asistent
MgA. Hana Coufalová
ha.coufalova@gmail.com

W: https://www.aotd.cz
IG: instagram.com/aotd_fud

Informace o mezinárodním projektu zabývající se udržitelnou módou 
ZERO IMPACT

Ateliér

Jsme moderní prostor, moderní ateliér, jsme tým, který reflektuje současnou fashion designovou linii jak v českém tak i ve světovém kontextu. Jako designéři neustále tvoříme nové a nové, a doufáme, že budeme celý svůj život mít lidem co sdělit a nevyjdeme z módy. Prostřednictvím módy odrážíme aktuální dění ve společnosti. Vycházíme z nekonečných inspirativních zdrojů okolo nás a přetváříme je do jasně definovaných forem oděvu, který dává lidem identitu a charakter. Jsme schopni na platformě vysokoškolského ateliéru řešit aktuální problematiky společnosti. Módou komunikujeme a je naším vizuálním jazykem.

Protože móda vytváří obal člověka a definuje jeho styl, je jedním z nejsložitějších odvětví designu. Móda je fenomén, který dokáže vystihnout naši podstatu a dává nám druhou tvář. Móda je to, co milujeme, co obdivujeme, v čem žijeme. Móda jsme my.

AOTD - Bota, která netlačí.