Rozvrh

Bakalářské studium – zimní semestr 2020/2021

Magisterské studium – zimní semestr 2020/2021

  • magisterské studium, 1. ročník
  • magisterské studium, 2. ročník
  • magisterské studium – Kurátorská studia, 1. a 2. ročník  
  • magisterské studium – Photography and Time-Based Media, 1. a 2. ročník
  • bližší informace k termínům blokové výuky pro navazující magisterské studium FUD UJEP (BUDE UPŘESNĚNO)
  • informace k náplni a organizaci studia navazujícího magisterského oboru Kurátorská studia na FUD UJEP (BUDE UPŘESNĚNO)
  • pro všechny ročníky, Čelem k umění - hostující přednášky FUD UJEP, středa, 16.30-18.30 hodin, aula 537 (pořádá prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.) (BUDE UPŘESNĚNO)
  • KONZULTACE V ATELIÉRECH PROBÍHAJÍ KAŽDOU STŘEDU (ČASOVÉ ROZMEZÍ KONZULTACÍ URČUJE VEDENÍ JEDNOTLIVÝCH ATELIÉRŮ).
  • Ještě může dojít k drobným změnám v rozvrhu.