Objekt – Prostor – Akce

Ateliér

Činnost ateliéru je zaměřena především na tvorbu, která úzce souvisí s konkrétním prostředím, ve kterém vzniká a ve kterém je prezentována. Tato činnost není nijak vymezena s ohledem na materiál, na médium, ani na přístup k práci či na její obsahové zaměření. V první řadě pracujeme s prostředky, které slouží k zachycení a dokumentaci uměleckých aktivit, tedy s fotografií a videem. Často používáme postupy, které mají nejblíže k akčnímu umění či performanci, tedy instalaci a objekt. Avšak v ateliéru je možno pracovat s různými výtvarnými technikami a přístupy včetně těch klasických, jako je například kresba a malba.

Dnes nelze omezovat uměleckou tvorbu na jediný možný způsob výrazu, studenti a studentky mohou využívat všechny vhodné prostředky k vyjádření toho, co chtějí sdělit. Jde nám však nejen o vytvoření samotného uměleckého díla, ale i o jeho vztah k prostoru, ve kterém se nachází, o nalezení nejvhodnějšího způsobu jeho prezentace. Důležitý je pro nás nejen proces tvorby artefaktu, ale i možnosti jeho sdílení, ať už na výstavách, nebo v médiích. Jde rovněž o vhodný výběr prezentovaných prací, jejich adjustaci a instalaci, o rozhovory a komunikaci o vlastní práci s veřejností, s kritiky atd. Důraz klademe také na rozhled a obeznámenost s tvorbou kolegů z našeho nejbližšího okolí i z mezinárodní umělecké scény. Považujeme za důležité, aby studenti a studentky pokud možno pracovali na půdě školy, aby tak měli možnost konfrontovat svou práci s ostatními, aby se vzájemně střetávali a komunikovali mezi sebou, abychom pravidelně hovořili nejen o práci samé, ale i o všem, co s ní souvisí.

Kontakt

doc. Jiří Kovanda
vedoucí ateliéru
jiri.kovanda@ujep.cz
MgA. Jiří Pitrmuc
odborný asistent
jiri.pitrmuc@ujep.cz

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

Zimní sklizeň 2024

7. 2. 2024

Ohlédněte se za výstavou klauzurních prací Zimní sklizeň 2024, která se uskutečnila od 15. do 17. 2 2024 v budově Fakulty umění a designu skrze fotoreport.

inventorium / MATĚJ VELIČKA

5. 2. 2024

Zveme vás na třetí výstavu z cyklu Inventorium pořádanou katedrou všeobecné průpravy FUD UJEP. V ústecké kavárně Inventář vystaví své originální grafiky Matěj Velička. Vernisáž výstavy proběhne ve středu středu 7. 2. od 17.00.

FUD na přehlídce pokoje 2023

9. 11. 2023

Na letošní přehlídce mladého umění Pokoje 2023, která bude zahájena vernisáží 10. 11. v 18.00, se představí hned šest našich ateliérů.

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FUD UJEP – STUDENTŮ A PEDAGOGŮ

2. 10. 2023

Akademický senát FUD UJEP svolává na středu 1. listopadu 2022 na 16:00 zasedání Akademické obce Fakulty umění a designu UJEP. Setkání studentů a pedagogů FUD UJEP proběhne v aule č. 537. Program tohoto zasedání → viz více. Do 20. 10. může člen AO zaslat dotaz na e-mail (zdena.koleckova@ujep.cz / děkanka FUD UJEP, v kopii adela.machova@ujep.cz / předsedkyně AS FUD UJEP).

Galerie