OBJEKT-PROSTOR-AKCE

Ateliér

Činnost ateliéru je zaměřena především na tvorbu, která úzce souvisí s konkrétním prostředím, ve kterém vzniká a ve kterém je prezentována. Tato činnost není nijak vymezena s ohledem na materiál, na médium, ani na přístup k práci či na její obsahové zaměření. V první řadě pracujeme s prostředky, které slouží k zachycení a dokumentaci uměleckých aktivit, tedy s fotografií a videem. Často používáme postupy, které mají nejblíže k akčnímu umění či performanci, tedy instalaci a objekt. Avšak v ateliéru je možno pracovat s různými výtvarnými technikami a přístupy včetně těch klasických, jako je například kresba a malba.

Dnes nelze omezovat uměleckou tvorbu na jediný možný způsob výrazu, studenti a studentky mohou využívat všechny vhodné prostředky k vyjádření toho, co chtějí sdělit. Jde nám však nejen o vytvoření samotného uměleckého díla, ale i o jeho vztah k prostoru, ve kterém se nachází, o nalezení nejvhodnějšího způsobu jeho prezentace. Důležitý je pro nás nejen proces tvorby artefaktu, ale i možnosti jeho sdílení, ať už na výstavách, nebo v médiích. Jde rovněž o vhodný výběr prezentovaných prací, jejich adjustaci a instalaci, o rozhovory a komunikaci o vlastní práci s veřejností, s kritiky atd. Důraz klademe také na rozhled a obeznámenost s tvorbou kolegů z našeho nejbližšího okolí i z mezinárodní umělecké scény. Považujeme za důležité, aby studenti a studentky pokud možno pracovali na půdě školy, aby tak měli možnost konfrontovat svou práci s ostatními, aby se vzájemně střetávali a komunikovali mezi sebou, abychom pravidelně hovořili nejen o práci samé, ale i o všem, co s ní souvisí.

Kontakt

doc. Jiří Kovanda
vedoucí ateliéru
jiri.kovanda@ujep.cz

 

Novinky

FUD OPEN TO PUBLIC / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

30. 8. 2022

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 12. 10. 2022 Den otevřených dveří pro zájemce o Bakalářské a navazující magisterské studium (BcA. & MgA.) v programech Design, Výtvarná umění a oboru Kurátorská studia. Brány kampusu jsou otevřeny i pro zájemce o doktorské studium v oboru Vizuální komunikace.

PROFESNÍ PRAXE A MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA

24. 5. 2022

FUD nabízí svým studentům možnost získat stipendium za odbornou profesní praxi u instituce, organizace či firmy v oblasti kulturních nebo kreativních průmyslů (neziskový i ziskový sektor), případně korporátní sektor. Cílem praxe je podpořit profesionální rozvoj studenta. Možnost realizace praxe si student zajistí osobně, ideálně předdomluví v instituci.

Galerie