Objekt – Prostor – Akce

Ateliér

Činnost ateliéru je zaměřena především na tvorbu, která úzce souvisí s konkrétním prostředím, ve kterém vzniká a ve kterém je prezentována. Tato činnost není nijak vymezena s ohledem na materiál, na médium, ani na přístup k práci či na její obsahové zaměření. V první řadě pracujeme s prostředky, které slouží k zachycení a dokumentaci uměleckých aktivit, tedy s fotografií a videem. Často používáme postupy, které mají nejblíže k akčnímu umění či performanci, tedy instalaci a objekt. Avšak v ateliéru je možno pracovat s různými výtvarnými technikami a přístupy včetně těch klasických, jako je například kresba a malba.

Dnes nelze omezovat uměleckou tvorbu na jediný možný způsob výrazu, studenti a studentky mohou využívat všechny vhodné prostředky k vyjádření toho, co chtějí sdělit. Jde nám však nejen o vytvoření samotného uměleckého díla, ale i o jeho vztah k prostoru, ve kterém se nachází, o nalezení nejvhodnějšího způsobu jeho prezentace. Důležitý je pro nás nejen proces tvorby artefaktu, ale i možnosti jeho sdílení, ať už na výstavách, nebo v médiích. Jde rovněž o vhodný výběr prezentovaných prací, jejich adjustaci a instalaci, o rozhovory a komunikaci o vlastní práci s veřejností, s kritiky atd. Důraz klademe také na rozhled a obeznámenost s tvorbou kolegů z našeho nejbližšího okolí i z mezinárodní umělecké scény. Považujeme za důležité, aby studenti a studentky pokud možno pracovali na půdě školy, aby tak měli možnost konfrontovat svou práci s ostatními, aby se vzájemně střetávali a komunikovali mezi sebou, abychom pravidelně hovořili nejen o práci samé, ale i o všem, co s ní souvisí.

Kontakt

doc. Jiří Kovanda
vedoucí ateliéru
jiri.kovanda@ujep.cz
MgA. Jiří Pitrmuc
odborný asistent
jiri.pitrmuc@ujep.cz

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

42 DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT FUD

12. 12. 2022
Umění, design, tvorba, řemeslo, zkušenosti, spolupráce, přátelství, vzdělání, papír, hlína, sklo, kov, světlo, kabel, látka, přírodní, materiál, objekt, koncept, kreativita, pohyb, péče, proces, hledání, zvědavost, hra, čaj, čas, grafika, knihy, dialog, komunikace, přesah, detail, emoce, humor, recyklace, profesionalita, svoboda, pohoda, sdílení, optimismus a láska, to je FUD.

Open call / FOESIE

7. 11. 2022

Foesie vyhlašuje open call na příspěvky do dalšího čísla ! Open call je určen pro jak již publikované, tak nepublikované mladé autory a autorky poezie. Pošli nám svůj příspěvek do 7.12.

Galerie