RIV

Rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje

Slouží k hodnocení vědy a výzkumu financovaných z veřejných prostředků.

Hodnocením vědy a výzkumu financovaných z veřejných prostředků byla pověřena Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která je odborným a poradním orgánem Vlády České republiky. Pro sledování a kontrolu vědy a výzkumu zavedla Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaV), ve kterém jsou shromažďovány, zpracovány a poskytovány informace a údaje o výzkumu a vývoji.

Cílem hodnocení výsledků výzkumných organizací je:

  1. Poskytovat soubor informací o výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků včetně hodnocení výsledků výzkumných organizací, zároveň slouží jako podklad pro hodnocení programů.
  2. Poskytnout jeden z podkladů pro přípravu návrhů výdajů státního rozpočtu na institucionální podporu VaVaI na rozvoj výzkumných organizací.
  3. Kontrolovat poskytování a použití účelové nebo institucionální podpory

 

Publikace odevzdané v RIV jsou zdrojovým podkladem pro hodnocení výzkumných organizací jako celku, ale i pro hodnocení grantů.

Podle počtu bodů z odevzdaných a hodnocených publikací v RIV jsou přidělovány finanční prostředky na vědu a výzkum pro instituce.

Rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje

Slouží k hodnocení vědy a výzkumu financovaných z veřejných prostředků.

Hodnocením vědy a výzkumu financovaných z veřejných prostředků byla pověřena Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která je odborným a poradním orgánem Vlády České republiky. Pro sledování a kontrolu vědy a výzkumu zavedla Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaV), ve kterém jsou shromažďovány, zpracovány a poskytovány informace a údaje o výzkumu a vývoji.

Cílem hodnocení výsledků výzkumných organizací je:

  1. Poskytovat soubor informací o výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků včetně hodnocení výsledků výzkumných organizací, zároveň slouží jako podklad pro hodnocení programů.
  2. Poskytnout jeden z podkladů pro přípravu návrhů výdajů státního rozpočtu na institucionální podporu VaVaI na rozvoj výzkumných organizací.
  3. Kontrolovat poskytování a použití účelové nebo institucionální podpory

 

Publikace odevzdané v RIV jsou zdrojovým podkladem pro hodnocení výzkumných organizací jako celku, ale i pro hodnocení grantů.

Podle počtu bodů z odevzdaných a hodnocených publikací v RIV jsou přidělovány finanční prostředky na vědu a výzkum pro instituce.