Edice FUD

Události

5. 8. 2019

EDICE FUD byla i letos vybrána společně s nezávislými a malými nakladatelstvími pro účast na pátém ročníku LITRu — knižního veletrhu, který proběhne v Olomouci v termínu 20.–22. 9. 2019.

DIPLOMKY19

28. 6. 2019

Katalog diplomových prací Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2018–2019

Odcizení podle slovníku

28. 6. 2019

Katalog stejnojmenné výstavy v Galerii Emilla Filly, jejímiž kurátorkami byly studentky 1. ročníku navazujícího magisterského oboru Kurátorská studia Fakulty umění a designu UJEP v  Ústí nad Labem. 

Edice FUD na KNIHEX 09

5. 6. 2019

V sobotu 8. června jsme se účastnili se stánkem edice Fakulty umění a designu devátého knižním jarmarku malých nakladatelů KNIHEX, tentokrát v areálu Kasárna Karlín v Praze 8, Prvního pluku 20/2.

Křest knihy Černá noc bílý den

28. 5. 2019

V sobotu 25. května byla v Galerii Středočeského kraje GASK pokřtěna autorská publikace Černá noc bílý den během komentované prohlídky výstavy Miloše Michálka Vyryto do paměti. 

Metafora a Médium

20. 5. 2019

Metafora a Médium
Kateřina Dytrtová

Tématem publikace jsou vztahy mezi způsobem materializace ideje ve výtvarném díle a metaforou.

Ediční plán FUD 2019

1. 4. 2019

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem schválil celkem 14 publikací pro ediční plán 2019.

Příběh nebe a země Veroniky Hanzlíkové

18. 2. 2019

V soutěži Památníku národního písemnictví Nejkrásnější české knihy roku 2018 uspěla v užší nominaci na ocenění  autorská kniha Příběh nebe a země  absolventky ateliéru  GD1 Veroniky Hanzlíkové.

Velký ediční grant 2019

6. 2. 2019

Výzva autorům k podání žádostí o Velký ediční grant (určený pro členy akademické obce FUD k pokrytí výrobních nákladů na vydání publikace).  Žádosti se podávají do čtvrtka 28. 2. 2019!

Knihovnička Edice FUD v Domě umění Ústí nad Labem

21. 1. 2019

Rozšířený výběr knih z Edice FUD najdete nově také k prolistování i ke koupi ve žluté knihovničce v Domě umění Ústí nad Labem.

O nakladateli

 

EDICE FUD / Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

  • Podporujeme knižní produkci reprezentující vědeckou, uměleckou a tvůrčí činnost své akademické obce.
  • Vydáváme knihy z umělecké oblasti a oborů dějin a teorie umění, kurátorských studií, vizuálního, grafického a produktového designu, fotografie a digitálních médií.
  • Produkujeme autorské publikace, výstavní katalogy a monografie, na jejichž  grafické úpravě se zpravidla podílejí studenti, absolventi a pedagogové Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Kontakt

Klára Mrkusová
redakce a koordinace ediční činnosti FUD
(kancelář č. 248)

G: +420 720 695 790
W: www.fud.ujep.cz/edice-fud
E: klara.mrkusova@ujep.cz
F: Edice FUD / nakladatel FUD UJEP

Ediční komise

Předsedkyně Ediční komise FUD
(proděkanka pro tvůrčí činnost)

doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

Členové Ediční komise FUD
doc. Mgr. Michaela Thelenová
PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
Mgr. MgA. Jan Krtička, Ph.D.
doc. ak. mal. Michal Slejška
Mgr. Martin Kolář, Ph.D.
MgA. Antonín Tomášek

 

Novinka

Prozatím nelze distribuovat. Reklamujeme!

 

Připravujeme katalog

Pro autory

Směrnice děkana k ediční činnosti FUD
Informace a pokyny k vydávání publikací

Podpora ediční činnost Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zahrnuje vydávání publikací v tištěné a netištěné formě a je určena pro autory z řad členů akademické obce FUD UJEP.

Dokumenty ke stažení:

Směrnice děkana 1/2017 Ediční činnost FUD UJEP
     (platná od 1. 2. 2017)
→ Formulář  Návrh na vydání publikace
Definice odborné knihy dle RIV (aktuální 2018)
ČSN-ISO-690 citační norma 2011
Pokyny pro autory a redaktory - technický manuál
→ Formulář  Žádost o přidělení ISBN
→ Formulář  Závěrečné vyúčtování nákladů na publikaci
Všechny dokumenty ke stažení (směrnice + přílohy)_zip

Jak uvádět ISBN v případě koedice
V případě koedice publikace s dalším nakladatelem, kdy se uvádí obě čísla společně, je třeba u ISBN s naším identifikátorem (7561) uvést za číslem závorkový výklad ve tvaru: ISBN 978-80-7561-xxx-x (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem)

Distribuce

Naše knihy objednávejte na: knihkupectvi@ujep.cz
Univerzitní knihkupectví UJEP, Pasteurova 1400 96, Ústí nad Labem. T: 475 286 044

Publikace také najdete u těchto knihkupců a v galeriích:

Do dalších knihkupectví v České republice distribuujeme prostřednictvím velkoobchodu společnosti Kosmas.

 

Doručovací adresa

Edice FUD
Fakulta umění a designu
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem

 

Fakturační údaje

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem
Konečný příjemce
Fakulta umění a designu
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601

 

Knižní nabídka

Ediční plán

Naše knihy

Katalogy a monografie

DIPLOMKY19

28. 6. 2019

Katalog diplomových prací Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2018–2019

Odcizení podle slovníku

28. 6. 2019

Katalog stejnojmenné výstavy v Galerii Emilla Filly, jejímiž kurátorkami byly studentky 1. ročníku navazujícího magisterského oboru Kurátorská studia Fakulty umění a designu UJEP v  Ústí nad Labem. 

Leave it in the Ground

31. 1. 2019

Margaretha Makovec a Anton Lederer: Leave it in the Ground. Katalog z mezinárodní skupinové výstavy Nechte to Zemi / Leave it in the Ground, připravené rakouskými kurátory v Domě umění Ústí nad Labem v roce 2017.

Průvodce výstavním projektem MO(NU)MENTÁLNÍ TOPOGRAFIE

24. 10. 2018

Průvodce rozsáhlým výstavním projektem Mo(nu)mentální topografie jsme distribuovali k výstavám na tato místa: Dům umění Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly, Muzeum města Ústí nad Labem, Galerie Hraničář. Pro veřejný prostor města jej najdete v Informačním středisku Ústí nad Labem, Mírové nám. 1.

CRÔA-CRÔA

28. 11. 2017

Radek Fridrich, Martin Kolář. CRÔA-CRÔA. Francouzské vydání básnické sbírky Ptačí řečí Radka Fridricha, oceněné v roce 2012 Magnesii Literou,  v překladu Xaviera Galmiche

Teorie (a) umění

Metafora a Médium

20. 5. 2019

Metafora a Médium
Kateřina Dytrtová

Tématem publikace jsou vztahy mezi způsobem materializace ideje ve výtvarném díle a metaforou.

Tektonika paměti

28. 11. 2017

Lucie Machová, Terezie Petišková, Anna Vartecká, eds. Tektonika paměti: Pohyby osobních vzpomínek v českém a slovenském mladém umění / The Tectonic of Memory: Movements of Personal Memories in the Art of Czech and Slovak Young Artists

Nezávislé kurátorství ve volném čase

28. 11. 2017

Lenka Sýkorová. Nezávislé kurátorství ve volném čase:  Nezávislý kurátor a umělec-kurátor na české vizuální scéně v letech 2000–2016 / Independent Curating as a Leisure Activity: An Independent Curator and Artist-Curator on the Czech Visual Art Scene in 2000–2016 

Události

5. 8. 2019

EDICE FUD byla i letos vybrána společně s nezávislými a malými nakladatelstvími pro účast na pátém ročníku LITRu — knižního veletrhu, který proběhne v Olomouci v termínu 20.–22. 9. 2019.

DIPLOMKY19

28. 6. 2019

Katalog diplomových prací Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2018–2019

Odcizení podle slovníku

28. 6. 2019

Katalog stejnojmenné výstavy v Galerii Emilla Filly, jejímiž kurátorkami byly studentky 1. ročníku navazujícího magisterského oboru Kurátorská studia Fakulty umění a designu UJEP v  Ústí nad Labem. 

Edice FUD na KNIHEX 09

5. 6. 2019

V sobotu 8. června jsme se účastnili se stánkem edice Fakulty umění a designu devátého knižním jarmarku malých nakladatelů KNIHEX, tentokrát v areálu Kasárna Karlín v Praze 8, Prvního pluku 20/2.

Křest knihy Černá noc bílý den

28. 5. 2019

V sobotu 25. května byla v Galerii Středočeského kraje GASK pokřtěna autorská publikace Černá noc bílý den během komentované prohlídky výstavy Miloše Michálka Vyryto do paměti. 

Metafora a Médium

20. 5. 2019

Metafora a Médium
Kateřina Dytrtová

Tématem publikace jsou vztahy mezi způsobem materializace ideje ve výtvarném díle a metaforou.

Ediční plán FUD 2019

1. 4. 2019

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem schválil celkem 14 publikací pro ediční plán 2019.

Příběh nebe a země Veroniky Hanzlíkové

18. 2. 2019

V soutěži Památníku národního písemnictví Nejkrásnější české knihy roku 2018 uspěla v užší nominaci na ocenění  autorská kniha Příběh nebe a země  absolventky ateliéru  GD1 Veroniky Hanzlíkové.

Velký ediční grant 2019

6. 2. 2019

Výzva autorům k podání žádostí o Velký ediční grant (určený pro členy akademické obce FUD k pokrytí výrobních nákladů na vydání publikace).  Žádosti se podávají do čtvrtka 28. 2. 2019!

Knihovnička Edice FUD v Domě umění Ústí nad Labem

21. 1. 2019

Rozšířený výběr knih z Edice FUD najdete nově také k prolistování i ke koupi ve žluté knihovničce v Domě umění Ústí nad Labem.

O nakladateli

 

EDICE FUD / Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

  • Podporujeme knižní produkci reprezentující vědeckou, uměleckou a tvůrčí činnost své akademické obce.
  • Vydáváme knihy z umělecké oblasti a oborů dějin a teorie umění, kurátorských studií, vizuálního, grafického a produktového designu, fotografie a digitálních médií.
  • Produkujeme autorské publikace, výstavní katalogy a monografie, na jejichž  grafické úpravě se zpravidla podílejí studenti, absolventi a pedagogové Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Kontakt

Klára Mrkusová
redakce a koordinace ediční činnosti FUD
(kancelář č. 248)

G: +420 720 695 790
W: www.fud.ujep.cz/edice-fud
E: klara.mrkusova@ujep.cz
F: Edice FUD / nakladatel FUD UJEP

Ediční komise

Předsedkyně Ediční komise FUD
(proděkanka pro tvůrčí činnost)

doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

Členové Ediční komise FUD
doc. Mgr. Michaela Thelenová
PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
Mgr. MgA. Jan Krtička, Ph.D.
doc. ak. mal. Michal Slejška
Mgr. Martin Kolář, Ph.D.
MgA. Antonín Tomášek

 

Novinka

Prozatím nelze distribuovat. Reklamujeme!

 

Připravujeme katalog

Pro autory

Směrnice děkana k ediční činnosti FUD
Informace a pokyny k vydávání publikací

Podpora ediční činnost Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zahrnuje vydávání publikací v tištěné a netištěné formě a je určena pro autory z řad členů akademické obce FUD UJEP.

Dokumenty ke stažení:

Směrnice děkana 1/2017 Ediční činnost FUD UJEP
     (platná od 1. 2. 2017)
→ Formulář  Návrh na vydání publikace
Definice odborné knihy dle RIV (aktuální 2018)
ČSN-ISO-690 citační norma 2011
Pokyny pro autory a redaktory - technický manuál
→ Formulář  Žádost o přidělení ISBN
→ Formulář  Závěrečné vyúčtování nákladů na publikaci
Všechny dokumenty ke stažení (směrnice + přílohy)_zip

Jak uvádět ISBN v případě koedice
V případě koedice publikace s dalším nakladatelem, kdy se uvádí obě čísla společně, je třeba u ISBN s naším identifikátorem (7561) uvést za číslem závorkový výklad ve tvaru: ISBN 978-80-7561-xxx-x (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem)

Distribuce

Naše knihy objednávejte na: knihkupectvi@ujep.cz
Univerzitní knihkupectví UJEP, Pasteurova 1400 96, Ústí nad Labem. T: 475 286 044

Publikace také najdete u těchto knihkupců a v galeriích:

Do dalších knihkupectví v České republice distribuujeme prostřednictvím velkoobchodu společnosti Kosmas.

 

Doručovací adresa

Edice FUD
Fakulta umění a designu
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem

 

Fakturační údaje

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem
Konečný příjemce
Fakulta umění a designu
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601

 

Knižní nabídka

Ediční plán

Naše knihy

Katalogy a monografie

DIPLOMKY19

28. 6. 2019

Katalog diplomových prací Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2018–2019

Odcizení podle slovníku

28. 6. 2019

Katalog stejnojmenné výstavy v Galerii Emilla Filly, jejímiž kurátorkami byly studentky 1. ročníku navazujícího magisterského oboru Kurátorská studia Fakulty umění a designu UJEP v  Ústí nad Labem. 

Leave it in the Ground

31. 1. 2019

Margaretha Makovec a Anton Lederer: Leave it in the Ground. Katalog z mezinárodní skupinové výstavy Nechte to Zemi / Leave it in the Ground, připravené rakouskými kurátory v Domě umění Ústí nad Labem v roce 2017.

Průvodce výstavním projektem MO(NU)MENTÁLNÍ TOPOGRAFIE

24. 10. 2018

Průvodce rozsáhlým výstavním projektem Mo(nu)mentální topografie jsme distribuovali k výstavám na tato místa: Dům umění Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly, Muzeum města Ústí nad Labem, Galerie Hraničář. Pro veřejný prostor města jej najdete v Informačním středisku Ústí nad Labem, Mírové nám. 1.

CRÔA-CRÔA

28. 11. 2017

Radek Fridrich, Martin Kolář. CRÔA-CRÔA. Francouzské vydání básnické sbírky Ptačí řečí Radka Fridricha, oceněné v roce 2012 Magnesii Literou,  v překladu Xaviera Galmiche

Teorie (a) umění

Metafora a Médium

20. 5. 2019

Metafora a Médium
Kateřina Dytrtová

Tématem publikace jsou vztahy mezi způsobem materializace ideje ve výtvarném díle a metaforou.

Tektonika paměti

28. 11. 2017

Lucie Machová, Terezie Petišková, Anna Vartecká, eds. Tektonika paměti: Pohyby osobních vzpomínek v českém a slovenském mladém umění / The Tectonic of Memory: Movements of Personal Memories in the Art of Czech and Slovak Young Artists

Nezávislé kurátorství ve volném čase

28. 11. 2017

Lenka Sýkorová. Nezávislé kurátorství ve volném čase:  Nezávislý kurátor a umělec-kurátor na české vizuální scéně v letech 2000–2016 / Independent Curating as a Leisure Activity: An Independent Curator and Artist-Curator on the Czech Visual Art Scene in 2000–2016