Granty, soutěže, výzvy

Aktuální granty

VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ GRANTU STIMULACE INTERNACIONALIZACE FUD UJEP 2023

Vyhodnocení 1. kola grantu stimulace internacionalizace FUD UJEP 2023 zde

Aktuální výzvy, soutěže

Global Design Graduate Show – OPEN CALL

Global Design Graduate Show in collaboration with GUCCI is open to all undergraduate, graduate and postgraduate art and design disciplines for those that have graduated between September 2022 – August 2023.

Pokoje – Open Call

FUD podporuje kolektivní umělecké projekty v rámci Přehlídky mladého umění Pokoje. Deadline přihlášek je 6. 10. 2023. 

DesignEuropa Awards 2023

Ceny DesignEuropa Awards oslavují dokonalost v oblasti designu, které od roku 2016 uděluje každé dva roky Úřad EU pro duševní vlastnictví. Nominace na ocenění v roce 2023 je možné podávat do 10. 3. 2023 a může ji provést kdokoli.

Barrande Fellowship Programme 2023

Francouzský institut v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s potěšením oznamují zahájení výměnného mobilitního programu mezi Francií a Českou republikou 2023 pro studenty doktorského studia „Barrande Fellowship Programme“. 

Open call / FOESIE

Foesie vyhlašuje open call na příspěvky do dalšího čísla ! Open call je určen pro jak již publikované, tak nepublikované mladé autory a autorky poezie. Pošli nám svůj příspěvek do 7.12.

Výzva k účasti / Talente – Master of the Future

Do čtvrtka 20. 10. je možné přihlásit se do prestižní mezinárodní soutěže s dlouhodobou tradicí. Mladí umělci pracující v oblasti užitého umění a techniky budou mít příležitost ukázat své práce v soutěži Talente – Masters of the Future 2023 v Mnichově v rámci veletrhu pro řemeslníky.

KANDIDÁTNÍ LISTINA – VOLBY DĚKANA FUD UJEP

Komise pro volbu děkana zpracovala a zkontrolovala dva dodané návrhy, které obsahovaly identický návrh kandidáta na funkci děkana FUD UJEP. Předsedkyně AS FUD UJEP informuje akademickou obec fakulty, že kandidátem na funkci děkana FUD UJEP se stává prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.. AS FUD UJEP svolá na středu 9. 11. 2022 akademickou obec fakulty, a to za účelem představení kandidáta.