Granty, soutěže, výzvy

Aktuální granty

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VNITŘNÍ GRANTY 2020

Žádosti je možné podávat do 30. 4. 2020
Žádosti, prosím, podávejte v tištěné verzi na děkanát k rukám Zity Šauerové a dále v  elektronické verzi formuláře na níže uvedený mail
Kontakt: zita.sauerova@ujep.cz / MT: 721 513 474

Výzva pro Malý ediční grant 2020

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v souladu se Směrnicí děkana č. 1/2017 vyhlašuje letošní druhou Výzvu k předložení “Návrhů na vydání publikace” v rámci Malého edičního grantu pro rok 2020. Podpora je určena pro autory z řad členů akademické obce FUD UJEP.  Návrhy se podávají předsedkyni Ediční komise FUD prostřednictvím edičního oddělení v elektronické a tištěné formě schválené vedoucím katedry v termínu nejpozději do čtvrtka 31. 10. 2019. Ediční oddělení : klara.mrkusova@ujep.cz, kancelář č. 248.

Fulbrightovo stipendium

Studentům a absolventům vysokých škol nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických.

studentům doktorského studia

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje fakultní kolo každoroční Studentské grantové soutěže (SGS) pro studenty doktorského studijního programu Vizuální komunikace. Pod níže uvedeným odkazem naleznete Směrnici rektora č. 10/2015, která stanovuje její pravidla.

Aktuální výzvy, soutěže

Signal Festival / Open Call

Signal Festival a PrusaLab společně vyhlašují výzvu k vytvoření umělecké instalace pro 8. ročník Signal Festivalu, který proběhne od 15. do 18. října 2020.

OPEN CALL ČLOVĚKA V TÍSNI 2020

ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. – pobočka Liberec vyhlašuje otevřenou výzvu pro studenty středních a vysokých škol,  aktivní výtvarníky a tvůrčí osobnosti k účasti na výstavě, která proběhne v rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2020. Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 20. 3. v Krajské vědecké knihovně v Liberci a potrvá souběžně s libereckou částí festivalu.

OPEN CALL ZLÍN DESIGN WEEK VÝSTAVA

Zlín Design Week (1.— 8. 5. 2020) je týdenní festival věnovaný designu, během kterého se Zlín, jeho ulice a Zlínský zámek otevírají designu a lidem, které toto téma spojuje. Festival slouží jako platforma pro setkávání, inspiraci a sdílení, kde získávají prostor pro vyjádření ostřílení odborníci i mladí talenti. Akci organizuje Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v LS 2019/2020

Fakulta umění a designu vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v letním semestru 2019/2020.

Termín 2. kola výběrového řízení pro studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+ proběhne 26. 11. 2019. Studenti se přihlašují pomocí on-line aplikace. Přihlášky se odevzdávají od 08. 11. 2019 08:00 do 26. 11. 2019 11:00. Více informací Vám poskytne fakultní koordinátorka (kancelář 325).

Další informace →

Open Call / rezidence / Itálie / Ticass

Otevřená výzva na umělecké rezidence ve městě Macerata

The University of Macerata and the McZee Cultural Association are promoting tha call for artists nLuoghi. Spazi Potenziali for young artists under 40, working in the visual arts field. The call is part of the activities proposed by the European project TICASS - Technologies of Imaging in Communication, Art and Social Sciences of which the University of Macerata is a partner. The competition includes an artist residency in the city of Macerata and the creation, during the residency, of a site-specific work of art, which will be permanently exhibited in the Department of Education, Cultural Heritage and Tourism.

The call is open to all artists under the age of 40 as of 3 november 2019 who work in the fields of contemporary art and possess proven experience in the implementation of site-specific works.

To partecipate in the call for astists, candidates must complete the documentation listed below and send it in a single e-mail until no later than 11.30 pm on 3 November 2019, to the e-mail address info.mczee@gmail.com according to the specifications indicated in the text of the call, available here on the right in italian and english.

For all details please download the text of the call on the side.

For more information: Associazione Culturale McZee // www.mczee.it // info.mczee@gmail.com

FACEBOOK