Granty, soutěže, výzvy

Aktuální granty

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VNITŘNÍ GRANTY FUD 2020

Žádosti o granty na podporu tvůrčí činnosti pedagogů a studentů je možné podávat do 30. 4. 2020.
Žádosti zasílejte v elektronické verzi na děkanát k rukám Zity Šauerové : zita.sauerova@ujep.cz 
v případě dotazů k volejte: 721 513 474

Výzva pro Malý ediční grant 2020

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v souladu se Směrnicí děkana č. 1/2017 vyhlašuje letošní druhou Výzvu k předložení “Návrhů na vydání publikace” v rámci Malého edičního grantu pro rok 2020. Podpora je určena pro autory z řad členů akademické obce FUD UJEP.  Návrhy se podávají předsedkyni Ediční komise FUD prostřednictvím edičního oddělení v elektronické a tištěné formě schválené vedoucím katedry v termínu nejpozději do čtvrtka 31. 10. 2019. Ediční oddělení : klara.mrkusova@ujep.cz, kancelář č. 248.

Fulbrightovo stipendium

Studentům a absolventům vysokých škol nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických.

studentům doktorského studia

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje fakultní kolo každoroční Studentské grantové soutěže (SGS) pro studenty doktorského studijního programu Vizuální komunikace. Pod níže uvedeným odkazem naleznete Směrnici rektora č. 10/2015, která stanovuje její pravidla.

Aktuální výzvy, soutěže

Umělecká laboratoř v Česko-německém pohraničí: výzva  

Umělecká laboratoř v Česko-německém pohraničí: výzva  

je umělecká a výzkumná platforma pro oblasti performance, site-specific projektů a audiovisuální tvorby, která nachází své zázemí v galerii uvnitř Saského Švýcarska.

Tématem letošní laboratoře je , která si dává za cíl zvýšit citlivost k přírodě jako nezávislé bytosti vytvářející zázemí pro kritickou sebereflexi, získávání vědomostí a navazování lidských a jiných-než-lidských vztahů.

V rámci laboratoře plánujeme:
- pozvat 6 umělců/umělkyň do laboratorního, 12denního výzkumu. Výstupy z individuálních výzkumů budou prezentovány v závěrečném večeru.
- přizvat dalších 6 umělců/umělkyň s již existujícími díly na veřejný event

TERMÍNY
18.–28. srpen – Laboratoř
29. a 30. srpen – One-day-one-night, event pro veřejnost

LOKACE
Torhaus Wehlen Gallery, Stadt Wehlen, Německo a přihlé přírodní lokace národního parku Saské Švýcarsko

CO NABÍZÍME

  • pokrytí cestovních nákladů (v rámci možností)
  • umělecký honorář (finální suma závisí od výsledků grantového řízení)
  • veganské/vegetariánské jídlo
  • ubytování v galerii a prostor k tvorbě
  • video a foto dokumentace
  • technika pro tvorbu (Kvadrofonická zvuková aparatura, 2x projektor, 2x TV, přenosné reproduktory)

DEADLINE přihlášek: 15. července 2020
Výsledky: 18. července 2020.

Přihlášky zasílejte na e-mail outininoutinoutoutin@gmail.com.  
Více informací: FACEBOOK     PDF
Kontakt: outininoutinoutoutin@gmail.com

OPEN CALL / Galerie XY Olomouc

Galerie XY Olomouc vyhlašuje open call na umělecké práce z oblasti net artu a
digitálního umění pro tematickou kolektivní výstavu, která proběhne v únoru
2021.

výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:
— odborný asistent na Katedře dějin a teorie umění pro výuku předmětů v oblasti Dějiny a teorie designu (úvazek 0,5);
— odborný asistent na Katedře elektronického obrazu pro výuku předmětů v oblasti Nová média (úvazek 0,5);
— vedoucí ateliéru Vizuální design na Katedře vizuální komunikace (úvazek 1,0);
— vedoucí ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie na Katedře fotografie (úvazek 1,0).
Nástup: 1. 10. 2020

Signal Festival / Open Call

Signal Festival a PrusaLab společně vyhlašují výzvu k vytvoření umělecké instalace pro 8. ročník Signal Festivalu, který proběhne od 15. do 18. října 2020.

OPEN CALL ČLOVĚKA V TÍSNI 2020

ČLOVĚK V TÍSNI, o. p. s. – pobočka Liberec vyhlašuje otevřenou výzvu pro studenty středních a vysokých škol,  aktivní výtvarníky a tvůrčí osobnosti k účasti na výstavě, která proběhne v rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2020. Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 20. 3. v Krajské vědecké knihovně v Liberci a potrvá souběžně s libereckou částí festivalu.

OPEN CALL ZLÍN DESIGN WEEK VÝSTAVA

Zlín Design Week (1.— 8. 5. 2020) je týdenní festival věnovaný designu, během kterého se Zlín, jeho ulice a Zlínský zámek otevírají designu a lidem, které toto téma spojuje. Festival slouží jako platforma pro setkávání, inspiraci a sdílení, kde získávají prostor pro vyjádření ostřílení odborníci i mladí talenti. Akci organizuje Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.