Granty, soutěže, výzvy

Aktuální granty

Programy Fulbrightovy komise na rok 2022/2023

Fullbrightova komise vypsala programy na rok 2022/2023, které i přes nepříznivou epidemiologickou situaci je v plánu naplnit v plném rozsahu.

Na jarní období jsou nachystány pro případné zájemce webináře.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VNITŘNÍ GRANTY FUD 2021

Žádosti do prvního kola o granty na podporu tvůrčí činnosti pedagogů a studentů je možné podávat do 31. 3. 2021.
Žádosti zasílejte v elektronické verzi (podepsané) na mail zita.sauerova@ujep.cz  

v případě dotazů volejte: 721 513 474

Formulář Žádosti o vnitřní grant

Velký ediční grant 2021 – Výzva

Výzva děkana k předložení Návrhů na vydání publikace v rámci Velkého edičního grantu pro rok 2021, určeného především na tiskovou přípravu a tisk publikací. Návrhy podávejte prostřednictvím edičního oddělení na adresu klara.mrkusova@ujep.cz v elektronické formě s vědomím vedoucího katedry v termínu nejpozději do neděle 28. 2. 2021. 

Malý ediční grant 2021 — Výzva

Aktualizace: Vzhledem k epidemiologické situaci a zavedeným home office je možné odevzdávat edičnímu oddělení návrhy na vydání publikací do stanoveného pátečního data 30. 10. 2020 s vědomím vedoucího katedry pouze v elektronické podobě.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VNITŘNÍ GRANTY FUD 2020

Žádosti do druhého kola o granty na podporu tvůrčí činnosti pedagogů a studentů je možné podávat do 30. 9. 2020.
Žádosti zasílejte v elektronické verzi na mail zita.sauerova@ujep.cz a dále v tištěné verzi na děkanát k rukám Zity Šauerové. 
v případě dotazů volejte: 721 513 474

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VNITŘNÍ GRANTY FUD 2020

Žádosti o granty na podporu tvůrčí činnosti pedagogů a studentů je možné podávat do 30. 4. 2020.
Žádosti zasílejte v elektronické verzi na děkanát k rukám Zity Šauerové : zita.sauerova@ujep.cz 
v případě dotazů k volejte: 721 513 474

Aktuální výzvy, soutěže

Artotéka Městské knihovny v Praze vyhlašuje otevřenou výzvu na krátkodobé výstavní projekty pro rok 2022

Pražská artotéka je veřejná půjčovna umění, jedna ze tří artoték v České republice. Široká veřejnost si zde může půjčit obrazy, knihy a periodika o výtvarném umění. Artotéka disponuje výstavním prostorem ve vstupní aule pobočky Opatov Městské knihovny v Praze, kde prostřednictvím výstav, které se obměňují každý měsíc, představuje návštěvníkům knihovny současné české umělce.

OPEN CALL – Holubník / The Žižkov Dovecote

Iniciativa Umění pro město vyhlašuje otevřenou výzvu na návrhy a realizaci na umělecké ztvárnění prvního městského holubníku v parku Vítkov. Regulace holubí populace ve městě je problém, který řeší každá městská část.

Výzva je určena umělcům a umělkyním, architektům a architektkám, designérům a designérkám a uměleckým skupinám.

Přihlášky můžete podávat do 8. 7. 2021.

TERITORIA UMĚNÍ 2021 OPEN CALL

Akademie múzických umění v Praze vyzývá studenty doktorského studia uměleckých a uměnovědných oborů k účasti se svým konferenčním příspěvkem nebo s prezentací svého výzkumného projektu na  8. ročníku odborné konference doktorandů uměleckých oborů zvanou Teritoria umění 2021. 

31. ročník Národní ceny za studentský design 2021

Právě byl vyhlášen 31. ročník  soutěže o Národní cenu za studentský design 2021!

Letos soutěží jakékoliv studentské práce z nejširšího spektra 3D designu (produktový design, průmyslový design, nábytek…) a užitých umění (sklo, keramika, textil, oděv, obuv, šperk …),  které vznikly po 1. lednu 2018.

Přihlásit se lze do 30. června 2021 na webových stránkách soutěže www.studentskydesign.cz.

24th INTERNATIONAL DRESDEN SUMMER ACADEMY FOR VISUAL ARTS nabízí možnost získání stipendia pro mladé umělce a studenty umění (max. 35 let).

Termín pro podání přihlášky je 13. 6. 2021!