Granty, soutěže, výzvy

Aktuální granty

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VNITŘNÍ GRANTY FUD 2021

Žádosti do druhého kola o granty na podporu tvůrčí činnosti pedagogů a studentů je možné podávat v termínu 1. 9. – 30. 9. 2021.
Žádosti zasílejte v elektronické verzi na mail zita.sauerova@ujep.cz  

v případě dotazů volejte: 721 513 474

Formulář Žádosti o vnitřní grant

Programy Fulbrightovy komise na rok 2022/2023

Fullbrightova komise vypsala programy na rok 2022/2023, které i přes nepříznivou epidemiologickou situaci je v plánu naplnit v plném rozsahu.

Na jarní období jsou nachystány pro případné zájemce webináře.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VNITŘNÍ GRANTY FUD 2021

Žádosti do prvního kola o granty na podporu tvůrčí činnosti pedagogů a studentů je možné podávat do 31. 3. 2021.
Žádosti zasílejte v elektronické verzi (podepsané) na mail zita.sauerova@ujep.cz  

v případě dotazů volejte: 721 513 474

Formulář Žádosti o vnitřní grant

Velký ediční grant 2021 – Výzva

Výzva děkana k předložení Návrhů na vydání publikace v rámci Velkého edičního grantu pro rok 2021, určeného především na tiskovou přípravu a tisk publikací. Návrhy podávejte prostřednictvím edičního oddělení na adresu klara.mrkusova@ujep.cz v elektronické formě s vědomím vedoucího katedry v termínu nejpozději do neděle 28. 2. 2021. 

Malý ediční grant 2021 — Výzva

Aktualizace: Vzhledem k epidemiologické situaci a zavedeným home office je možné odevzdávat edičnímu oddělení návrhy na vydání publikací do stanoveného pátečního data 30. 10. 2020 s vědomím vedoucího katedry pouze v elektronické podobě.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VNITŘNÍ GRANTY FUD 2020

Žádosti do druhého kola o granty na podporu tvůrčí činnosti pedagogů a studentů je možné podávat do 30. 9. 2020.
Žádosti zasílejte v elektronické verzi na mail zita.sauerova@ujep.cz a dále v tištěné verzi na děkanát k rukám Zity Šauerové. 
v případě dotazů volejte: 721 513 474

Aktuální výzvy, soutěže

Startuje třetí ročník soutěže o papír a tisk knihy zdarma – Book in Progress 3
Uzávěrka soutěže: 31/10/2021

Cena Neon I výzva pro studentky a studenty vysokých uměleckých škol

Pražská plynárenská a.s.Signal Festival 2021 vyhlašují první ročník Ceny Neon pro studenty/ky vysokých uměleckých škol, jejímž smyslem je podpořit inovativní umělecké projekty zaměřené na současné digitální technologie, animaci, motion design nebo 3D animaci.

Autor/ka (nebo autorský tým) nejzajímavějšího projektu obdrží částku 200 000 Kč na jeho realizaci. 

Studio PRÁM I Open call pro výstavní projekty na rok 2022

Studio PRÁM vyhlašuje výzvu k přihlašování výstavních projektů do galerie pro rok 2022. Výzva je určena pro české i zahraniční autory a kurátory působící na poli výtvarného umění, a to jak pro jednotlivce, tak skupiny. Délka výstavy je obvykle dva až tři týdny. Galerie se nachází v přízemí Studia PRÁM má rozlohu zhruba 70m2 a skládá se ze tří místností, z toho jedna je se zešikmenou podlahou.

Artotéka Městské knihovny v Praze vyhlašuje otevřenou výzvu na krátkodobé výstavní projekty pro rok 2022

Pražská artotéka je veřejná půjčovna umění, jedna ze tří artoték v České republice. Široká veřejnost si zde může půjčit obrazy, knihy a periodika o výtvarném umění. Artotéka disponuje výstavním prostorem ve vstupní aule pobočky Opatov Městské knihovny v Praze, kde prostřednictvím výstav, které se obměňují každý měsíc, představuje návštěvníkům knihovny současné české umělce.

OPEN CALL – Holubník / The Žižkov Dovecote

Iniciativa Umění pro město vyhlašuje otevřenou výzvu na návrhy a realizaci na umělecké ztvárnění prvního městského holubníku v parku Vítkov. Regulace holubí populace ve městě je problém, který řeší každá městská část.

Výzva je určena umělcům a umělkyním, architektům a architektkám, designérům a designérkám a uměleckým skupinám.

Přihlášky můžete podávat do 8. 7. 2021.

TERITORIA UMĚNÍ 2021 OPEN CALL

Akademie múzických umění v Praze vyzývá studenty doktorského studia uměleckých a uměnovědných oborů k účasti se svým konferenčním příspěvkem nebo s prezentací svého výzkumného projektu na  8. ročníku odborné konference doktorandů uměleckých oborů zvanou Teritoria umění 2021.