Granty, soutěže, výzvy

Aktuální granty

Programy Fulbrightovy komise na rok 2022/2023

Fullbrightova komise vypsala programy na rok 2022/2023, které i přes nepříznivou epidemiologickou situaci je v plánu naplnit v plném rozsahu.

Na jarní období jsou nachystány pro případné zájemce webináře.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VNITŘNÍ GRANTY FUD 2021

Žádosti do prvního kola o granty na podporu tvůrčí činnosti pedagogů a studentů je možné podávat do 31. 3. 2021.
Žádosti zasílejte v elektronické verzi (podepsané) na mail zita.sauerova@ujep.cz  

v případě dotazů volejte: 721 513 474

Formulář Žádosti o vnitřní grant

Velký ediční grant 2021 – Výzva

Výzva děkana k předložení Návrhů na vydání publikace v rámci Velkého edičního grantu pro rok 2021, určeného především na tiskovou přípravu a tisk publikací. Návrhy podávejte prostřednictvím edičního oddělení na adresu klara.mrkusova@ujep.cz v elektronické formě s vědomím vedoucího katedry v termínu nejpozději do neděle 28. 2. 2021. 

Malý ediční grant 2021 — Výzva

Aktualizace: Vzhledem k epidemiologické situaci a zavedeným home office je možné odevzdávat edičnímu oddělení návrhy na vydání publikací do stanoveného pátečního data 30. 10. 2020 s vědomím vedoucího katedry pouze v elektronické podobě.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VNITŘNÍ GRANTY FUD 2020

Žádosti do druhého kola o granty na podporu tvůrčí činnosti pedagogů a studentů je možné podávat do 30. 9. 2020.
Žádosti zasílejte v elektronické verzi na mail zita.sauerova@ujep.cz a dále v tištěné verzi na děkanát k rukám Zity Šauerové. 
v případě dotazů volejte: 721 513 474

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VNITŘNÍ GRANTY FUD 2020

Žádosti o granty na podporu tvůrčí činnosti pedagogů a studentů je možné podávat do 30. 4. 2020.
Žádosti zasílejte v elektronické verzi na děkanát k rukám Zity Šauerové : zita.sauerova@ujep.cz 
v případě dotazů k volejte: 721 513 474

Aktuální výzvy, soutěže

LUSTR 2021 I Opencall

Festival LUSTR, výstava mladých ilustrátorů a tvůrců komiksů, vypsal opencall pro mladé tvůrce.

Více informací naleznete na webových stránkách festivalu zde.
Přihlášky posílejte do 31. 5. 2021.

POKOJE 2020 stay home edition

Tradiční Přehlídka mladého umění POKOJE se v letošním roce pořádá ONLINE. Je vyhlášen Open Call pro přihlášky jednotlivých ateliérů. Uzávěrka je 20. 11. 2020.

Projekt Invisible Lines — výzva mladým ilustrátorům

Nakladatelství Baobab se stalo součástí malého italsko-francouzsko-českého projektu Invisible Lines, jehož cílem je uspořádat měsíční iniciační cestu vybraného týmu mladých ilustrátorů, komiksových kreslířů a a jiných mladých umělců mezi třemi symposii, které povedou zkušení ilustrátoři a komiksoví kreslíři.