Granty, soutěže, výzvy

Aktuální granty

Fulbrightovo stipendium

30. 4. 2019

Studentům a absolventům vysokých škol nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických.

studentům doktorského studia

18. 12. 2018

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje fakultní kolo každoroční Studentské grantové soutěže (SGS) pro studenty doktorského studijního programu Vizuální komunikace. Pod níže uvedeným odkazem naleznete Směrnici rektora č. 10/2015, která stanovuje její pravidla.

PODPOŘENÉ PROJEKTY Z VNITŘNÍCH GRANTŮ FUD

9. 10. 2018

 

Komise pro Vnitřní granty Fakulty umění a designu doporučila k podpoře vybrané projekty. Seznam podpořených projektů s přidělenými částkami a čísly středisek najdete ke stažení zde.

Žadatelé podpořených projektů se informují o dalším postupu na děkanátu u paní Zity Šauerové.

Studijní pobyty studentů UJEP v rámci přímé smluvní spolupráce formou “free movers”

3. 10. 2018

V rámci projektu  podpory mezinárodní spolupráce mohou studenti UJEP získat finanční podporu na studium v jakékoli zemi (i mimo Evropu). Finanční podpora je udělována v rámci kalendářního roku, tj. na výjezdy v letním semestru příslušného akad. roku a v zimním semestru následujícího akad. roku. Nejkratší možná délka zahraničního studijního pobytu je 1 měsíc (týká se pouze studentů, kteří vyjíždějí za účelem zpracování závěrečné práce). Více na stránkách: https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodni-spoluprace

Aktuální výzvy, soutěže

Letní škola FUD 2019

11. 6. 2019

Fakulta umění a designu pořádá první ročník LETNÍ ŠKOLY, při které veřejnosti otevře osm intenzivních týdenních kurzů napříč všemi obory.

International Summer Academy Dresden

2. 5. 2019

22. mezinárodní letní akademie výtvarných umění v Drážďanech – International Summer Academy Dresden – nabízí stipendia pro studenty umění. Přihlášky můžete zasílat e-mailem nebo poštou do 16.06.2019.

Národní cena za studentský design 2019 vyhlášena!

20. 5. 2019

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších a středních odborných škol, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2019, za své školy nebo za sebe. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů. Deadline odevzdávání prací 26. 6. 2019.

Mezinárodní workshop Krajina, umění a identita

3. 5. 2019

Geopark Ralsko o. p. s. zve na mezinárodní workshop na téma uměleckých a architektonických projektů v krajině. V programu vystoupí MgA. Jan Prošek Ph.D. z Katedry elektronického obrazu. Pátek 24. 5. 2019 od 10 do 14 hodin v Kině Máj v Doksech.

Fulbrightovo stipendium

30. 4. 2019

Studentům a absolventům vysokých škol nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických.

Aktuální granty

Fulbrightovo stipendium

30. 4. 2019

Studentům a absolventům vysokých škol nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických.

studentům doktorského studia

18. 12. 2018

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje fakultní kolo každoroční Studentské grantové soutěže (SGS) pro studenty doktorského studijního programu Vizuální komunikace. Pod níže uvedeným odkazem naleznete Směrnici rektora č. 10/2015, která stanovuje její pravidla.

PODPOŘENÉ PROJEKTY Z VNITŘNÍCH GRANTŮ FUD

9. 10. 2018

 

Komise pro Vnitřní granty Fakulty umění a designu doporučila k podpoře vybrané projekty. Seznam podpořených projektů s přidělenými částkami a čísly středisek najdete ke stažení zde.

Žadatelé podpořených projektů se informují o dalším postupu na děkanátu u paní Zity Šauerové.

Studijní pobyty studentů UJEP v rámci přímé smluvní spolupráce formou “free movers”

3. 10. 2018

V rámci projektu  podpory mezinárodní spolupráce mohou studenti UJEP získat finanční podporu na studium v jakékoli zemi (i mimo Evropu). Finanční podpora je udělována v rámci kalendářního roku, tj. na výjezdy v letním semestru příslušného akad. roku a v zimním semestru následujícího akad. roku. Nejkratší možná délka zahraničního studijního pobytu je 1 měsíc (týká se pouze studentů, kteří vyjíždějí za účelem zpracování závěrečné práce). Více na stránkách: https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodni-spoluprace

Aktuální výzvy, soutěže

Letní škola FUD 2019

11. 6. 2019

Fakulta umění a designu pořádá první ročník LETNÍ ŠKOLY, při které veřejnosti otevře osm intenzivních týdenních kurzů napříč všemi obory.

International Summer Academy Dresden

2. 5. 2019

22. mezinárodní letní akademie výtvarných umění v Drážďanech – International Summer Academy Dresden – nabízí stipendia pro studenty umění. Přihlášky můžete zasílat e-mailem nebo poštou do 16.06.2019.

Národní cena za studentský design 2019 vyhlášena!

20. 5. 2019

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších a středních odborných škol, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2019, za své školy nebo za sebe. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů. Deadline odevzdávání prací 26. 6. 2019.

Mezinárodní workshop Krajina, umění a identita

3. 5. 2019

Geopark Ralsko o. p. s. zve na mezinárodní workshop na téma uměleckých a architektonických projektů v krajině. V programu vystoupí MgA. Jan Prošek Ph.D. z Katedry elektronického obrazu. Pátek 24. 5. 2019 od 10 do 14 hodin v Kině Máj v Doksech.

Fulbrightovo stipendium

30. 4. 2019

Studentům a absolventům vysokých škol nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických.