Granty, soutěže, výzvy

Aktuální granty

1. kolo soutěže o vnitřní granty

Děkanka fakulty vypisuje 1. kolo soutěže o vnitřní granty Fakulty umění a designu pro rok 2023. Vnitřní granty jsou určeny k podpoře tvůrčí činnosti členů akademické obce FUD. Vnitřní granty mají dvě samostatné kategorie, a to akademickou a studentskou.

Aktuální výzvy, soutěže

DesignEuropa Awards 2023

Ceny DesignEuropa Awards oslavují dokonalost v oblasti designu, které od roku 2016 uděluje každé dva roky Úřad EU pro duševní vlastnictví. Nominace na ocenění v roce 2023 je možné podávat do 10. 3. 2023 a může ji provést kdokoli.

Barrande Fellowship Programme 2023

Francouzský institut v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s potěšením oznamují zahájení výměnného mobilitního programu mezi Francií a Českou republikou 2023 pro studenty doktorského studia „Barrande Fellowship Programme“. 

Open call / FOESIE

Foesie vyhlašuje open call na příspěvky do dalšího čísla ! Open call je určen pro jak již publikované, tak nepublikované mladé autory a autorky poezie. Pošli nám svůj příspěvek do 7.12.

Výzva k účasti / Talente – Master of the Future

Do čtvrtka 20. 10. je možné přihlásit se do prestižní mezinárodní soutěže s dlouhodobou tradicí. Mladí umělci pracující v oblasti užitého umění a techniky budou mít příležitost ukázat své práce v soutěži Talente – Masters of the Future 2023 v Mnichově v rámci veletrhu pro řemeslníky.

KANDIDÁTNÍ LISTINA – VOLBY DĚKANA FUD UJEP

Komise pro volbu děkana zpracovala a zkontrolovala dva dodané návrhy, které obsahovaly identický návrh kandidáta na funkci děkana FUD UJEP. Předsedkyně AS FUD UJEP informuje akademickou obec fakulty, že kandidátem na funkci děkana FUD UJEP se stává prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.. AS FUD UJEP svolá na středu 9. 11. 2022 akademickou obec fakulty, a to za účelem představení kandidáta.

Soutěž o papír a tisk knihy zdarma: Book in Progress #4

Vyhrajte luxusní papír a tisk pro svou knihu! Startuje čtvrtý ročník soutěže o papír a tisk knihy zdarma. Soutěž doprovází celodenní konference o knihách. Uzávěrka přihlášek je do 31. 10. 2022. Více na webu soutěže.

PROFESNÍ PRAXE A MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA

FUD nabízí svým studentům možnost získat stipendium za odbornou profesní praxi u instituce, organizace či firmy v oblasti kulturních nebo kreativních průmyslů (neziskový i ziskový sektor), případně korporátní sektor. Cílem praxe je podpořit profesionální rozvoj studenta. Možnost realizace praxe si student zajistí osobně, ideálně předdomluví v instituci.