Granty, soutěže, výzvy

Aktuální granty

Aktuální výzvy, soutěže

Soutěž o papír a tisk knihy zdarma: Book in Progress #4

Vyhrajte luxusní papír a tisk pro svou knihu! Startuje čtvrtý ročník soutěže o papír a tisk knihy zdarma. Soutěž doprovází celodenní konference o knihách. Uzávěrka přihlášek je do 31. 10. 2022. Více na webu soutěže.

PROFESNÍ PRAXE A MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA

FUD nabízí svým studentům možnost získat stipendium za odbornou profesní praxi u instituce, organizace či firmy v oblasti kulturních nebo kreativních průmyslů (neziskový i ziskový sektor), případně korporátní sektor. Cílem praxe je podpořit profesionální rozvoj studenta. Možnost realizace praxe si student zajistí osobně, ideálně předdomluví v instituci.

Připravujeme doplňovací volby do AS UJEP!

Od vyhlášení voleb, tj. od středy 30. 3., bude možné navrhovat kandidáty do studentské a akademické komory. Volit budeme vždy 1 zástupce do senátu – studenta a pedagoga. Navrhněte své zástupce, kteří budou ve funkčním období AS UJEP např. volit nového rektora UJEP.