Cena EXIT

Cena EXIT

Soutěž Cena EXIT je vyhlašovaná Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem od roku 2003. Cena EXIT má charakter bienále a je otevřena pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol se studijním programem Výtvarná umění. Finálním záměrem soutěže je realizace projektů finalistů v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, vydání katalogu k výstavě finalistů a poskytnutí stipendia pro vítěze soutěže (ve výši 30 000 Kč). O vítězi a finalistech rozhoduje komise složená ze zástupců českých a slovenských vysokých uměleckých škol a významných domácích i zahraničních kurátorů a teoretiků současného umění.

Cílem soutěže je pravidelné monitorování kvality přípravy studentů vysokých uměleckých škol, tendencí a priorit odrážejících bezprostředně  pedagogické působení na těchto školách. V rámci závěrečné výstavy by se finalisté měli kromě realizace vlastního projektu pokusit vyrovnat s nároky konkrétního galerijního prostoru GEF, měli by komunikovat navzájem a také spolupracovat. Takto nastavené podmínky soutěže a realizace společné výstavy zdůrazňují principy vzájemného tvůrčího dialogu.

https://fud.ujep.cz/exit
FACEBOOK

Vyhlášení 9. ročníku soutěže

Uzávěrka přihlášek je nyní prodloužena do pátku 19. 4. 2019!!! Neváhejte.

Harmonogram soutěže

 • 28. 1. 2019 → vyhlášení soutěže
 • 12. 4. 2019 → uzávěrka odevzdání projektů
 • 29. 4. 2019 → 1. zasedání odborné komise, výběr finalistů soutěže
 • květen 2019 → zveřejnění výsledků na webu, dohodnutí realizace výstavy s finalisty
 • červen - srpen 2019→ realizace výstavních projektů s finalisty, příprava katalogu k výstavě
 • termín výstavy: 4. 9. – 11. 10. 2019
 • 2. 10. 20192. zasedání odborné komise, slavnostní vyhlášení vítěze za účasti odborné komise a křest katalogu v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem

Odborná komise

Jakub Adamec – umělec a kurátor , Plato Ostrava, ČR

Vlado Beskid  – kurátor a teoretik umění, SK

Juraj Čarný – kurátor a teoretik umění, SK

Miroslav Hašek – vizuální umělec, ČR

Dorota Kenderová – Východoslovenská galéria Košice, SK

Adéla Matasová – vizuální umělkyně , ČR

Helena Musilová – kurátorka a teoretička umění, Museum Kampa Praha, ČR

Terezie Petišková – kurátorka a teoretička umění, Dům umění města Brna, ČR

Dana Sahánková - vizuální umělkyně, ČR

Náležitosti přihlášených projektů

 1. Vyplněná Přihláška Cena EXIT 2019.
 2. Popis projektu (maximálně 2 strany A4).
 3. Vizuální dokumentace projektu.
 4. Fotodokumentace dosud realizovaných projektů a prací (max. 10 snímků).
 5. CV ve tvaru: jméno, rok a místo narození, studia na VŠ (sestupně), samostatné výstavy, skupinové výstavy.

Vše v elektronické verzi zasílejte na cena.exit@gmail.com.

Směrnice děkana FUD UJEP o pořádání Ceny EXIT: SMĚRNICE 

Finalisté 9. ročníku Ceny EXIT 2019

Na svém zasedání dne 29. 4. 2019 vybrala komise z 64 přihlášených projektů 9 finalistů, kteří se představí na výstavě v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. Na svém druhém zasedání (2. 10. 2019) komise z výstavy zvolí celkového vítěze Ceny EXIT 2019.

Finalisté Ceny EXIT 2019