Fotografie

Ateliér

Ateliér Fotografie založil v roce 1994 profesor Pavel Baňka. Koncepčně se ateliér zaměřuje nejen na reflexi vývoje a tendencí ve fotografickém oboru, ale především na širší chápání tohoto média v současném výtvarném umění. V rámci volné tvorby studenti často překračují hranice fotografie jako takové a hledají nové cesty a inspirační zdroje v dalších uměleckých oborech.

Během studia je kladen důraz nejen na rozvoj tvůrčích procesů, ale rovněž na zvládnutí fotografického řemesla. Výuka se zaměřuje na práci analogovými postupy, tradiční fotografické žánry společně s digitálními technologiemi a mediální formou komunikace. Ateliér se každoročně účastní mnoha výstav a projektů v České republice i v zahraničí.

Kontakt

Lukáš Jasanský
vedoucí ateliéru
l.l.jasansky@gmail.com
MgA. Silvie Milková Ph.D.
odborná asistentka
silvie.milkova@gmail.com

 

Novinky

PROFESNÍ PRAXE A MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA

24. 5. 2022

FUD nabízí svým studentům možnost získat stipendium za odbornou profesní praxi u instituce, organizace či firmy v oblasti kulturních nebo kreativních průmyslů (neziskový i ziskový sektor), případně korporátní sektor. Cílem praxe je podpořit profesionální rozvoj studenta. Možnost realizace praxe si student zajistí osobně, ideálně předdomluví v instituci.

FUD OPEN TO PUBLIC / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23. 5. 2022

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 2. 6. 2022 Den otevřených dveří pro zájemce o Bakalářské a Navazující magisterské studium (BcA. & MgA.) v programech Design, Výtvarná umění a oboru Kurátorská studia. Brány kampusu jsou otevřeny i pro zájemce o doktorské studium v oboru Vizuální komunikace.

Letní škola 2022

23. 5. 2022

Letní škola FUD zve umělce a designéry do Ústí na Labem. Nabízíme profesionální a kreativní setkání s řadou známých tvůrců, inspirativní kurzy a doprovodný program.

Galerie