Fotografie

Ateliér

Ateliér Fotografie založil v roce 1994 profesor Pavel Baňka. Koncepčně se ateliér zaměřuje nejen na reflexi vývoje a tendencí ve fotografickém oboru, ale především na širší chápání tohoto média v současném výtvarném umění. V rámci volné tvorby studenti často překračují hranice fotografie jako takové a hledají nové cesty a inspirační zdroje v dalších uměleckých oborech.

Během studia je kladen důraz nejen na rozvoj tvůrčích procesů, ale rovněž na zvládnutí fotografického řemesla. Výuka se zaměřuje na práci analogovými postupy, tradiční fotografické žánry společně s digitálními technologiemi a mediální formou komunikace. Ateliér se každoročně účastní mnoha výstav a projektů v České republice i v zahraničí.

Kontakt

Lukáš Jasanský
vedoucí ateliéru
l.l.jasansky@gmail.com
https://jasansky-polak.svitpraha.org
MgA. Silvie Milková Ph.D.
odborná asistentka
silvie.milkova@gmail.com
http://silviemilkova.cz

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FUD UJEP – STUDENTŮ A PEDAGOGŮ

2. 10. 2023

Akademický senát FUD UJEP svolává na středu 1. listopadu 2022 na 16:00 zasedání Akademické obce Fakulty umění a designu UJEP. Setkání studentů a pedagogů FUD UJEP proběhne v aule č. 537. Program tohoto zasedání → viz více. Do 20. 10. může člen AO zaslat dotaz na e-mail (zdena.koleckova@ujep.cz / děkanka FUD UJEP, v kopii adela.machova@ujep.cz / předsedkyně AS FUD UJEP).

42 DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT FUD

12. 12. 2022
Umění, design, tvorba, řemeslo, zkušenosti, spolupráce, přátelství, vzdělání, papír, hlína, sklo, kov, světlo, kabel, látka, přírodní, materiál, objekt, koncept, kreativita, pohyb, péče, proces, hledání, zvědavost, hra, čaj, čas, grafika, knihy, dialog, komunikace, přesah, detail, emoce, humor, recyklace, profesionalita, svoboda, pohoda, sdílení, optimismus a láska, to je FUD.

Galerie