Fotografie

Ateliér

Ateliér Fotografie založil v roce 1994 profesor Pavel Baňka. Koncepčně se ateliér zaměřuje nejen na reflexi vývoje a tendencí ve fotografickém oboru, ale především na širší chápání tohoto média v současném výtvarném umění. V rámci volné tvorby studenti často překračují hranice fotografie jako takové a hledají nové cesty a inspirační zdroje v dalších uměleckých oborech.

Během studia je kladen důraz nejen na rozvoj tvůrčích procesů, ale rovněž na zvládnutí fotografického řemesla. Výuka se zaměřuje na práci analogovými postupy, tradiční fotografické žánry společně s digitálními technologiemi a mediální formou komunikace. Ateliér se každoročně účastní mnoha výstav a projektů v České republice i zahraničí