Fotografie

Ateliér

Ateliér Fotografie na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byl založen v roce 1994 profesorem Pavlem Baňkou. V současné době je ateliér Fotografie pod vedením Lukáše Jasanského a odborné asistentky Silvie Milkové. Studium v ateliéru Fotografie probíhá prezenční formou na bakalářské i magisterské úrovni. Koncepčně se ateliér zaměřuje nejen na reflexi vývoje a tendencí v oblasti fotografické, ale především na širší chápání média fotografie v kontextu současného vizuálního umění.

V rámci volné tvorby studenti často překračují hranice fotografie jako takové a hledají nové cesty a inspirační zdroje v oblasti dalších uměleckých oborů. Během studia je kladen důraz nejen na rozvoj kreativních procesů, ale rovněž na zvládnutí fotografického řemesla. Výuka je orientována na práci analogovými postupy, tradiční fotografické žánry společně s digitálními technologiemi a mediální formou komunikace. Ateliér se každoročně účastní mnoha výstav a projektů v České republice a zahraničí.

Během studia je kladen důraz nejen na rozvoj tvůrčích procesů, ale rovněž na zvládnutí fotografického řemesla. Výuka se zaměřuje na práci analogovými postupy, tradiční fotografické žánry společně s digitálními technologiemi a mediální formou komunikace. Ateliér se každoročně účastní mnoha výstav a projektů v České republice i v zahraničí.

 

Kontakt

Lukáš Jasanský
vedoucí ateliéru
l.l.jasansky@gmail.com
https://jasansky-polak.svitpraha.org
MgA. Silvie Milková Ph.D.
odborná asistentka
silvie.milkova@gmail.com
http://silviemilkova.cz

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

Zimní sklizeň 2024

7. 2. 2024

Ohlédněte se za výstavou klauzurních prací Zimní sklizeň 2024, která se uskutečnila od 15. do 17. 2 2024 v budově Fakulty umění a designu skrze fotoreport.

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FUD UJEP – STUDENTŮ A PEDAGOGŮ

2. 10. 2023

Akademický senát FUD UJEP svolává na středu 1. listopadu 2022 na 16:00 zasedání Akademické obce Fakulty umění a designu UJEP. Setkání studentů a pedagogů FUD UJEP proběhne v aule č. 537. Program tohoto zasedání → viz více. Do 20. 10. může člen AO zaslat dotaz na e-mail (zdena.koleckova@ujep.cz / děkanka FUD UJEP, v kopii adela.machova@ujep.cz / předsedkyně AS FUD UJEP).

Galerie