Akademický senát

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU

Akademický senát fakulty je samosprávným zastupitelským orgánem fakulty a skládá se ze dvou komor - akademické a studentské. Více viz Zákon o VŠ.

AKADEMICKÁ KOMORA

 • MgA. Adéla Machová, Ph.D. (předsedkyně)
 • MgA. Radek Jandera, Ph.D.
 • MgA. Jan Krtička, Ph.D.
 • MgA. Jan C. Löbl
 • doc. Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

STUDENSTKÁ KOMORA

 • MgA. Martin Krupa (místopředseda)
 • BcA. Dominik Kobeda
 • Václav Mach
 • Martin Pecha
 • Kristýna Prachařová

Dne 15. 12. 2021 proběhly řádné volby do Akademického senátu Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro funkční období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024. Volby byly vyhlášeny dle usnesení přijatého AS FUD UJEP na svém zasedání konaném dne 13. října 2021. 
→ Protokol o výsledku voleb [PDF] 
→ Protokol o výsledku doplňovacích voleb [PDF]

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ AS FUD

→ Zápisy ze zasedání AS FUD

Aktualizované plánované termíny veřejného řádného zasedání AS FUD UJEP v roce 2024 vždy najdete v posledním zveřejněném zápise z jednání senátu. Zasedání AS FUD UJEP se koná v místnosti č. 234 (1. patro, Pasteurova 9).


Aktuálně schválené termíny řádného zasedání AS FUD UJEP:
PONDĚLÍ 17. 6. 2024 od 10:30.
→ podklady pro nadcházející jednání AS UJEP

 

___________________________________________________________

PER ROLLAM HLASOVÁNÍ - informace a podklady

 

____________________________________________________________

INFORMACE ZE ZAJIŠŤOVANÉ AGENDY AS FUD UJEP:

V listopadu 2022 proběhla volba na kandidáta na jmenování děkana FUD UJEP - více viz odkaz:
→ Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem FUD UJEP