Přírodní materiály

Ateliér

Pomocí dialogu a spolupráce tříbíme ideje a formulujeme témata, kterými se jako umělci chceme zabývat. Zaměření ateliéru nám otevírá široké možnosti a jsme ochotni zkoušet všechno, co nám přijde zajímavé a vede k přesvědčivému výsledku. Ateliér Přírodní materiály je místem, kde se společně dostáváme k podstatě materiálů a technologií, abychom je v jejich základu pochopili a mohli je dále kreativně utvářet. Zabýváme se tvůrčím procesem a sledujeme jakým směrem nás koncept, technologie nebo materiály vedou. To, co nám vzniká pod rukama je různorodé a výsledkem naší práce může být objekt, socha, interaktivní instalace nebo experimentální design. Ceníme si i vlastní fyzické zkušenosti při tvorbě díla a učíme se skrze ni. Podstatné se pro nás stává prostředí, ve kterém realizace vznikají, stejně jako místo pro nějž je dílo navrženo. Vypořádáváme se s technologiemi a materiály, snažíme se hledat správné proporce a vztahy, a to nejen fyzické, ale i významové.

Kontakt

doc. MgA. Robert Vlasák
vedoucí ateliéru
robert.vlasak@ujep.cz
https://www.artlist.cz/robert-vlasak-2674/
Mgr. MgA. Jan Krtička Ph.D.
vedoucí ateliéru
yankrticka@gmail.com
http://www.jankrticka.com

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

42 DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT FUD

12. 12. 2022
Umění, design, tvorba, řemeslo, zkušenosti, spolupráce, přátelství, vzdělání, papír, hlína, sklo, kov, světlo, kabel, látka, přírodní, materiál, objekt, koncept, kreativita, pohyb, péče, proces, hledání, zvědavost, hra, čaj, čas, grafika, knihy, dialog, komunikace, přesah, detail, emoce, humor, recyklace, profesionalita, svoboda, pohoda, sdílení, optimismus a láska, to je FUD.

Galerie