Přírodní materiály

Ateliér

Ačkoliv název ateliéru může vzbuzovat romantické představy a naznačuje ideu úzkého zacílení, skutečnost je mnohem pestřejší. Studium se opírá o širokou kreativní zkušenost s různorodými materiály, experimenty i řemeslnými postupy spojenou se strukturovaným konceptuálním uvažováním. Podstatnou součástí tvůrčího procesu je poznávání technologií, hledání souvislostí, možných kombinací i zkoumání vztahů zapomenutých a nově vznikajících, přičemž výsledkem práce studentů bývá většinou socha, objekt, či instalace a to mnohdy procesuální nebo interaktivní. Výuka je vedena tak, aby se studenti postupně skrze vlastní umělecké projekty naučili pracovat se základními materiály (jako jsou hlína, sádra, dřevo, kov, plasty) nejen vlastníma rukama, ale i za pomoci digitálních technologií a zároveň byli otevření k experimentům se světlem, zvukem, elektřinou, pohybem. To vše je možné díky prostředí široce vybavených dílen a ateliérů.

Budoucí umělci se zde proto seznamují jak s klasickými technologickými postupy, tak s prací se světlem, zvukem či interaktivními prvky. Přírodní materiály, kovy či plasty jsou rozšířeny o současný přístup, který se opírá i o výuku 3D programů a jejich aplikaci v technologiích, jako je například 3D tisk a CNC obrábění.