Přírodní materiály

Ateliér

Pomocí dialogu a spolupráce tříbíme ideje a formulujeme témata, kterými se jako umělci chceme zabývat. Zaměření ateliéru nám otevírá široké možnosti a jsme ochotni zkoušet všechno, co nám přijde zajímavé a vede k přesvědčivému výsledku. Ateliér Přírodní materiály je místem, kde se společně dostáváme k podstatě materiálů a technologií, abychom je v jejich základu pochopili a mohli je dále kreativně utvářet. Zabýváme se tvůrčím procesem a sledujeme jakým směrem nás koncept, technologie nebo materiály vedou. To, co nám vzniká pod rukama je různorodé a výsledkem naší práce může být objekt, socha, interaktivní instalace nebo experimentální design. Ceníme si i vlastní fyzické zkušenosti při tvorbě díla a učíme se skrze ni. Podstatné se pro nás stává prostředí, ve kterém realizace vznikají, stejně jako místo pro nějž je dílo navrženo. Vypořádáváme se s technologiemi a materiály, snažíme se hledat správné proporce a vztahy, a to nejen fyzické, ale i významové.

Kontakt

doc. MgA. Robert Vlasák
vedoucí ateliéru
robert.vlasak@ujep.cz
Mgr. MgA. Jan Krtička Ph.D.
vedoucí ateliéru
yankrticka@gmail.com

 

Novinky

PROFESNÍ PRAXE A MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA

24. 5. 2022

FUD nabízí svým studentům možnost získat stipendium za odbornou profesní praxi u instituce, organizace či firmy v oblasti kulturních nebo kreativních průmyslů (neziskový i ziskový sektor), případně korporátní sektor. Cílem praxe je podpořit profesionální rozvoj studenta. Možnost realizace praxe si student zajistí osobně, ideálně předdomluví v instituci.

FUD OPEN TO PUBLIC / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23. 5. 2022

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 2. 6. 2022 Den otevřených dveří pro zájemce o Bakalářské a Navazující magisterské studium (BcA. & MgA.) v programech Design, Výtvarná umění a oboru Kurátorská studia. Brány kampusu jsou otevřeny i pro zájemce o doktorské studium v oboru Vizuální komunikace.

Letní škola 2022

23. 5. 2022

Letní škola FUD zve umělce a designéry do Ústí na Labem. Nabízíme profesionální a kreativní setkání s řadou známých tvůrců, inspirativní kurzy a doprovodný program.

Galerie