Sklo

Ateliér

Jsme ateliér, který nabízí optimální zázemí a zkušenosti pro studium skla a jeho podob ve formě produktu, objektu, instalace nebo digitálního projektu. Podporujeme odvahu a společně se studenty kráčíme cestou experimentu, sdílení, autenticity a inovace. Jsme kolektiv, který staví na tradicích a vlastní vizi.

Design i umění jsou v našem ateliéru spojené nádoby a tato oborová rovnováha nabízí vzdělání postavené na širokém spektru semestrálních i krátkodobých úkolů. Student se dostane k reálným projektům, naučí se odpovídajícím způsobem komunikovat a prezentovat svoje řešení. Rozvoj klasických výtvarných technik a digitálního navrhování je standardem ateliérové výuky. Naše hlavní témata konzultací jsou – cíl, tvar, proporce, materiál, idea, instalace, umění, design a kvalitní chytré řešení.

Svým studentům otevíráme dveře do galerií a malých i velkých firem. Podporujeme týmovou i meziateliérovou spolupráci. Absolvent ateliéru je osobnost s pokorou a je schopen adaptace na potřeby zaměstnavatele nebo s odvahou vstoupit na trh s uměním, nejen se specializací na sklo.

Fastfud Podcast / Marcel Mochal & Štěpán Smetana

Kontakt

MgA. Marcel Mochal
vedoucí ateliéru
marcel.mochal@ujep.cz
http://llev.cz
MgA. Stanislav Holý
odborný asistent
stanislav.holy@ujep.cz

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

FASTFUD #15 / DESIGNBLOK 23

3. 10. 2023

Pro nadcházející podzimní sezónu našeho podcastu ze světa FUD vám aktuálně nabízíme audio pozvánku na čtyři výstavní zastavení, kterými se prezentujeme v Národní galerii v Praze v rámci festivalu Designblok. 

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FUD UJEP – STUDENTŮ A PEDAGOGŮ

2. 10. 2023

Akademický senát FUD UJEP svolává na středu 1. listopadu 2022 na 16:00 zasedání Akademické obce Fakulty umění a designu UJEP. Setkání studentů a pedagogů FUD UJEP proběhne v aule č. 537. Program tohoto zasedání → viz více. Do 20. 10. může člen AO zaslat dotaz na e-mail (zdena.koleckova@ujep.cz / děkanka FUD UJEP, v kopii adela.machova@ujep.cz / předsedkyně AS FUD UJEP).

FUD na Designbloku 23

21. 9. 2023

4.–8. 10. 2023
Openstudio, Veletržní palác

Dvacátý pátý ročník Designbloku se koná od 4. do 8. října 2023 v Praze ve třech výjimečných výstavních lokacích: ve Veletržním paláci Národní galerie Praha, v zahradách Pražského hradu a v Uměleckoprůmyslovém museu. Do festivalu jsou tradičně zapojeny také desítky obchodů, studií a showroomů po celé Praze. Tématem jubilejního ročníku je Cesta.

Fakulta umění a designu je místem na severu, kde se setkává současně pojatý design tradičních řemeslných odvětví s informačním designem, designem sociálních sítí, aplikací i s herním designem. To vše v samozřejmé a plynulé prostupnosti s funkčností i estetikou. Na této cestě je fakulta již třicet let, a po tu dobu aktivně vstupuje do oborových diskuzí i související vysokoškolské edukace. A v těchto diskuzích předává štafetu dál s vědomím, že studenti a studentky budou v budoucnu určovat další cesty.

Designblok je pro fakultu také příležitost prezentovat se díly Míra použitelnosti a Speculare. První reprezentuje design porcelánu, tradiční řemeslné odvětví spjaté s regionem severních Čech, avšak samotné zpracování díla balancuje minulost se současným užitím, oproti tomu hra Speculare počíná současností a existenciálně hledí do budoucna. Oba tyto přístupy jsou fakultě vlastní.

Speculare – Filip Trubač

Experience based hra, která se odehrává ve fiktivním labyrintu poskládaném z útržků reality zaznamenaných na 3D scanner a pomocí fotogrammetrie. Je inspirovaná poutnickým barokním dílem Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského a existenciálními úvahy Alberta Camuse zpracovanými v Mýtu o Sisyfovi. Částečně se zároveň odehrává v postapokalyptickém interiéru naší fakulty. Hráč se v rámci hry ocitá na cestě v roli poutníka, jemuž osud udělil roli Speculara, čili průzkumníka. Poutník prochází několika úrovněmi labyrintu, které reprezentují různé aspekty života, historickou zkušenost i náhled do potenciální budoucnosti. Konec je i začátek a hráč se musí smířit s cyklickou povahou hry, která je alegorií lidské existence.

Technologie záznamu: (ToF) LiDAR scanner a technika fotogrammetrie. Následná úprava digitálních 3D objektů probíhala v Blenderu a Unity.
Práce vznikla v ateliéru Aplikované fotografie v rámci bakalářského projektu.

[gallery link="file" columns="2" ids="68433,68435"]

 

Míra použitelnosti – Nela Krulišová 

Sady porcelánu s tradičním cibulovým vzorem ze severočeské manufaktury v Dubí historicky plnily vitríny stěn obývacích pokojů a jen při výjimečných příležitostech také stoly kuchyní. Na tento fenomén reaguje dílo Míra použitelnosti, které svým zpracováním zachycuje jak tekutost času, tak i odklon od tradičního užitého designu směrem k volnému umění. Dekor se stává tvarem, který se připodobňuje klasickým motivům cibuláku, a ze vzorů se tak stává forma artefaktů, avšak již bez výraznější užitné hodnoty. Dílo samo je tak prezentací kulturního chápání tohoto tradičního porcelánového vzoru a zároveň symbolizuje hledání jeho další cesty.

Práce vznikla v ateliéru Přírodní materiály v rámci bakalářského projektu.

[gallery columns="1" ids="68439"]

Doprovodný program

V rámci FUD stánku budou také prezentovány ateliéry, které nemají vlastní prezentační zázemí. Níže přehled ateliérů, včetně data a času prezentace.

Katedra vizuální komunikace / GD1, GD2, Vizuální design / středa, 4. 10., 14–15
Katedra design / Produktový design, Design interiéru / čtvrtek, 5. 10., 14–15
Katedra designu / Přírodní materiály, Oděvní a textilní design / pátek, 6. 10. / 14–15

V rámci platformy Respekt Stage (Velká dvorana, Veletržní palác) proběhne 6. 10. od 14.00 přednáška Adama Štěcha Moderní design severních Čech

Moderní design severních Čech zasazuje přednáška jak do kontextu řemeslné tradice – zpracování skla, porcelánu, keramiky a textilu –, tak do perspektiv rozvoje průmyslu, proměn architektury, kultivace krajiny a vývoje politické situace. Přednáška je proslovena na pozadí festivalu Design Ústí.

Architektura stánku / Kateřina Bartošová
Grafické zpracování / Monsters

Ateliér Sklo / GLASS KIDS ON THE BLOCK

Ateliér Sklo Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem představí na letošním Designbloku výstavu s názvem Glass Kids on the Block. Výstavním projektem uvede na scénu nové tváře a jejich pohled na materiál, který milují, studují a tvarují.

Marcel Mochal
vedoucí ateliéru Sklo

Skupinová výstava představuje soubor projektů studentů, pro které je sklo klíčovým materiálem. Do jeho esteticky silné podoby zakotvují svá sdělení. Vystavené projekty zkoumají povahu podmínek a limitů, které jim do cesty klade materiál, ale také společnost a současná doba. Zkoumají povahu podmínek své vlastní tvorby. Komunikují materiálem. Angažují se. Říkají to sklem. 

Nela Kuhnová
kurátorka

[gallery columns="4" link="file" ids="68743,68745,68747,68739,68741,68749,68733,68735"]

Vystavující studenti ateliéru

Jan Čihák
Sára Drobíková
Eliška Brzáková
Vojtěch Hepnar
Halina Prakapenka
Anna Rauferová
Lenka Holubcová
Anna Strnadová
Hana Vopravilová
Jakub Knápek

 

 

 

 

FUD na czech design week

4. 9. 2023

Přehlídka designu Czech Design Week představuje každý rok ty nejzajímavější autory z české, ale i zahraniční nezávislé scény. Na letošním desátém ročníku se v pražské Galerii Mánes představí hned několik studentů a absolventů FUD UJEP.

Galerie