Sklo

Kontakt

vedoucí
MgA. Marcel Mochal
marcel.mochal@ujep.cz

odborný asistent
BcA. Štěpán Smetana
stepan.smetana@ujep.cz

Ateliér

Design i umění jsou v našem ateliéru spojené nádoby a tato oborová rovnováha nabízí vzdělání postavené na širokém spektru semestrálních a krátkodobých úkolů. Student se dostane k reálným projektům, pozná potřeby oboru a naučí se odpovídajícím způsobem komunikovat a prezentovat svoje řešení. Rozvoj klasických výtvarných technik a digitálního navrhování je standardem ateliérové výuky. Designér je pro nás univerzálním a současným tvůrcem, který cítí tvar, proporci, kompozici a chápe zadání, které dokáže vyřešit. Absolvent ateliéru je osobnost s pokorou a je schopen adaptace na potřeby zaměstnavatele nebo s odvahou vstoupí na trh s uměním nejen se specializací na sklo.

Jsme ateliér, který nabízí optimální zázemí a zkušenosti pro studium skla a jeho podob ve formě produktu, artefaktu nebo instalace.