Sklo

Ateliér

Jsme ateliér, který nabízí optimální zázemí a zkušenosti pro studium skla a jeho podob ve formě produktu, objektu, instalace nebo digitálního projektu. Podporujeme odvahu a společně se studenty kráčíme cestou experimentu, sdílení, autenticity a inovace. Jsme kolektiv, který staví na tradicích a vlastní vizi.

Design i umění jsou v našem ateliéru spojené nádoby a tato oborová rovnováha nabízí vzdělání postavené na širokém spektru semestrálních i krátkodobých úkolů. Student se dostane k reálným projektům, naučí se odpovídajícím způsobem komunikovat a prezentovat svoje řešení. Rozvoj klasických výtvarných technik a digitálního navrhování je standardem ateliérové výuky. Naše hlavní témata konzultací jsou – cíl, tvar, proporce, materiál, idea, instalace, umění, design a kvalitní chytré řešení.

Svým studentům otevíráme dveře do galerií a malých i velkých firem. Podporujeme týmovou i meziateliérovou spolupráci. Absolvent ateliéru je osobnost s pokorou a je schopen adaptace na potřeby zaměstnavatele nebo s odvahou vstoupit na trh s uměním, nejen se specializací na sklo.

Fastfud Podcast / Marcel Mochal & Štěpán Smetana

Kontakt

MgA. Marcel Mochal
vedoucí ateliéru
marcel.mochal@ujep.cz
http://llev.cz
MgA. Štěpán Smetana
odborný asistent
stepan.smetana@ujep.cz
https://lexovasmetana.cz

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

42 DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT FUD

12. 12. 2022
Umění, design, tvorba, řemeslo, zkušenosti, spolupráce, přátelství, vzdělání, papír, hlína, sklo, kov, světlo, kabel, látka, přírodní, materiál, objekt, koncept, kreativita, pohyb, péče, proces, hledání, zvědavost, hra, čaj, čas, grafika, knihy, dialog, komunikace, přesah, detail, emoce, humor, recyklace, profesionalita, svoboda, pohoda, sdílení, optimismus a láska, to je FUD.

Galerie