Bakalářské studijní programy

Všechny akreditované studijní programy na FUD UJEP

Studijní programy akreditované MŠMT
(Těmto studijním programům/oborům končí akreditace k 31. 12. 2024. Na ně navazují nově akreditované studijní programy akreditované NAÚ, viz tabulka níže.)

Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru
(garant oboru)
Standardní doba studia v akademických rocích / forma studia
(P - prezenční
K - kombinovaná)
Rozhodnutí o akreditaci ze dne: Platnost akreditace po novelách zákona
do:
BcA. MgA. Ph.D. FS
B 8206 Výtvarná umění 8206R100 Design
(doc. MgA. Antonín Tomášek)
4       11. 7. 2014 31. 12. 2024
8206R126 Fotografie a intermediální tvorba
(doc. Mgr. Michaela Thelenová)
4     P 11. 7. 2014 31. 12. 2024
8206R016 Grafický Design
(doc. ak. mal. Michal Slejška)
4     P 11. 7. 2014 31. 12. 2024
N 8206 Výtvarná umění 8206T100 Design
(doc. MgA. Antonín Tomášek)
  2   P 29. 2. 2012 31. 12. 2024
8204T046 Fotografie a intermediální tvorba
(doc. Mgr. Michaela Thelenová)
  2   P 29. 2. 2012 31. 12. 2024
8206T016 Grafický design
(doc. ak. mal. Michal Slejška)
  2   P 29. 2. 2012 31. 12. 2024
8206T119 Kurátorská studia
(prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.)
  2   P 11. 7. 2014 31. 12. 2024
N 8206 Fine Art 8204T047 Photography and Time-Based Media
(prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.)
  2   P 29. 2. 2012 31. 12. 2024
P 8206 Výtvarná umění 8206V067 Vizuální komunikace
(prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.)
    3 P K 21. 2. 2013 31. 12. 2024

 

Studijní programy akreditované Národním akreditačním úřadem

Kód studijního programu Název studijního programu
(garant programu)
Standardní doba studia v akademických rocích / forma studia
(P - prezenční
K - kombinovaná)
Rozhodnutí o akreditaci ze dne: Platnost akreditace po novelách zákona
do:
    BcA. MgA. Ph.D. FS    
B0213A310012 Výtvarná umění
(doc. Mgr. Michaela Thelenová)
4     P 24. 11. 2020 11. 12. 2030
B0212A310007 Design
se specializací Design a specializací Grafický design
(doc. MgA. Antonín Tomášek)
4     P 24. 11. 2020 11. 12. 2030
N0213A310001 Výtvarná umění
(doc. Mgr. Michaela Thelenová)
  2   P 17. 10. 2018 30. 11. 2028
N0212A310004 Design
(doc. MgA. Antonín Tomášek)
  2   P 17. 10. 2018 30. 11. 2028
N0213A310002 Fine Art
(prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.)
  2   P 17. 10. 2018 30. 11. 2028
N0213A310017 Kurátorská studia
(prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.)
  2   P 2. 3. 2023 19. 3. 2033
P0213D310001 Vizuální komunikace
(prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.)
    4 P

K

 27. 8. 2020 15. 9. 2030

 

Dostupnost vzdělání pro handicapované (platí zcela pro všechny programy)

handicap-wheelchair  všechny programy jsou dostupné / možné pro studenty bez postižení horních končetin
handicap-deaf  všechny programy jsou dostupné / možné pro studenty s lehkou nedoslýchavostí