Doktorské studium – Vizuální komunikace

Kontakty

předseda Oborové rady FUD UJEP
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
T: +420 475 285 186
E: michal.kolecek@ujep.cz

koordinátorka doktorského studia FUD UJEP
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
T: +420 475 285 134
E: katerina.dytrtova@ujep.cz

tajemnice doktorského studia
tajemnice Studentské grantové soutěže
Ing. Markéta Chalupová, MSc
T: +420 475 285 224
E: marketa.chalupova@ujep.cz

referentka doktorského studia FUD UJEP
Mgr. Monika Matoušková
T: +420 475 285 130
E: monika.matouskova@ujep.cz

Oborová rada - Program Vizuální komunikace

Interní členové Oborové rady FUD UJEP

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
prof. ak. arch. Jan Fišer
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
doc. Mgr. David Kořínek
prof. Mgr. Miloš Michálek
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
doc. ak. mal. Michal Slejška
doc. Mgr. Michaela Thelenová
doc. MgA. Antonín Tomášek
doc. Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.
doc. MgA. Robert Vlasák

Externí členové Oborové rady FUD UJEP

doc. ak. soch. Alexius Appl
doc. Mgr. Richard Fajnor
prof. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.
prof. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.
doc. MgA. Alexandra Vajd

Oborová rada - Program Výtvarná umění - Obor Vizuální komunikace

Interní členové Oborové rady FUD UJEP

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
prof. ak. arch. Jan Fišer
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
prof. Mgr. Miloš Michálek
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
doc. ak. mal. Michal Slejška
doc. Mgr. Michaela Thelenová
doc. MgA. Robert Vlasák

Externí členové Oborové rady FUD UJEP

doc. ak. soch. Alexius Appl
doc. Mgr. Richard Fajnor
prof. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.
doc. MgA. Alexandra Vajd
doc. MgA. Jan Zálešák, Ph.D.