Doktorské studium

Kontakty

předseda Oborové rady FUD UJEP
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
T: +420 475 285 186
E: michal.kolecek@ujep.cz

koordinátorka doktorského studia FUD UJEP
doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
T: +420 475 285 134
E: katerina.dytrtova@ujep.cz

referentka doktorského studia FUD UJEP
Mgr. Monika Matoušková
T: +420 475 285 130
E: monika.matouskova@ujep.cz

Oborová rada

Interní členové oborové rady FUD

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
prof. ak. arch. Jan Fišer
doc. Mgr.A. Daniel Hanzlík
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
doc. Mgr.A. Pavel Kopřiva, Ph.D.
prof. Mgr. Miloš Michálek
prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
doc. Mgr.A. Pavel Mrkus
doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil
doc. ak. mal. Michal Slejška
doc. Mgr. Michaela Thelenová
PhDr. Marek Urban, PhD.
doc. MgA. Robert Vlasák
prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský

Externí členové oborové rady FUD

doc. ak. soch. Alexius Appl
doc. Mgr. Richard Fajnor
doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD.
doc. MgA. Alexandra Vajd
doc. MgA. Jan Zálešák, Ph.D.