Design interiéru

Ateliér

V našem školním ateliéru je nás kolem dvaceti studentů v šesti ročnících. Každý ročník pracuje na různých projektech, někdy máme společný úkol. Přemýšlíme o interiérech a domech, ve kterých lidé bydlí a o věcech, které užívají. Zároveň s přemýšlením tyto věci kreslíme, děláme modely, zkoušíme, jestli fungují. Jsou to nejen interiéry a nábytek, ale i svítidla a design různých předmětů v bytě. Učíme se zvládat digitální technologie a 3D tiskárny. Na konci každého semestru ateliér uklidíme a práce vystavíme. Účastníme se domácích i mezinárodních soutěží, spolupracujeme s ostatními ateliéry na škole a s různými výrobci. Kromě práce v ateliéru máme přednášky z dějin umění a designu a dalších teoretických disciplín. Téměř každý student během studia jede na stáž na některou zahraniční školu podobného zaměření.

Náš absolvent rozumí oboru, má znalosti z teorie i praxe, umí komunikovat s klienty a výrobci. Je připraven na individuální tvůrčí práci ve vlastním studiu nebo v projekčním týmu firmy.

Kontakt

MgA. Kateřina Bartošová
Design interiéru
katerina.bartosova@ujep.cz

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

Zimní sklizeň 2024

7. 2. 2024

Ohlédněte se za výstavou klauzurních prací Zimní sklizeň 2024, která se uskutečnila od 15. do 17. 2 2024 v budově Fakulty umění a designu skrze fotoreport.

MEZNÍKY VÝVOJE ARCHITEKTURY A DESIGNU

13. 12. 2023
Zveme dnes od 14 hod. na přednášku prof. ak. arch. Jiřího Pelcla s názvem  MEZNÍKY VÝVOJE ARCHITEKTURY A DESIGNU od počátků průmyslového věku…stručný přehled tvorby dominantních tvůrců ovlivňujících architekturu a design 20.století.

Jak se tvoří interiér

6. 11. 2023

Otevřená přednáška Jiřího Pelcla o interiérovém designu. 8. 11. 2023 od 14.00 hod. na Fakultě umění a designu, místnost 236.

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FUD UJEP – STUDENTŮ A PEDAGOGŮ

2. 10. 2023

Akademický senát FUD UJEP svolává na středu 1. listopadu 2022 na 16:00 zasedání Akademické obce Fakulty umění a designu UJEP. Setkání studentů a pedagogů FUD UJEP proběhne v aule č. 537. Program tohoto zasedání → viz více. Do 20. 10. může člen AO zaslat dotaz na e-mail (zdena.koleckova@ujep.cz / děkanka FUD UJEP, v kopii adela.machova@ujep.cz / předsedkyně AS FUD UJEP).

Galerie