Design interiéru

Ateliér

Program výuky je zaměřen na komplexní přípravu v oblasti tvorby a tvarování zařizovacích předmětů a architektury interiéru. Student se naučí skloubit estetickou stránku návrhu interiéru s nezbytnými technologickými a konstrukčními vlastnostmi prostoru. Součástí návrhu organizovaného vnitřního prostoru je i design a autorská realizace mobiliáře. Forma ateliérové výuky je zaměřena na individuální i týmovou práci. Vedle klasických disciplín, jako technické kreslení a modelování, je studium zaměřeno na použití výpočetní techniky a 3D tiskáren. Rozvíjí též schopnost koordinace vlastní tvorby s příbuznými disciplínami užitého umění formou spolupráce s ostatními ateliéry školy, nebo zadáváním konkrétních úloh s perspektivou realizace. Absolvent komplexního studia je výrazná samostatná tvůrčí osobnost, všestranně odborně připravená, s dostatečnou energií a invencí pro reálnou tvůrčí činnost v oboru.

Kontakt

prof. ak. arch. Jan Fišer
vedoucí ateliéru
ak.arch.fiser@seznam.cz
MgA. Štěpán Rous Ph.D.
odborný asistent
stepanrous@seznam.cz

 

Novinky

PROFESNÍ PRAXE A MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA

24. 5. 2022

FUD nabízí svým studentům možnost získat stipendium za odbornou profesní praxi u instituce, organizace či firmy v oblasti kulturních nebo kreativních průmyslů (neziskový i ziskový sektor), případně korporátní sektor. Cílem praxe je podpořit profesionální rozvoj studenta. Možnost realizace praxe si student zajistí osobně, ideálně předdomluví v instituci.

FUD OPEN TO PUBLIC / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23. 5. 2022

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 2. 6. 2022 Den otevřených dveří pro zájemce o Bakalářské a Navazující magisterské studium (BcA. & MgA.) v programech Design, Výtvarná umění a oboru Kurátorská studia. Brány kampusu jsou otevřeny i pro zájemce o doktorské studium v oboru Vizuální komunikace.

Letní škola 2022

23. 5. 2022

Letní škola FUD zve umělce a designéry do Ústí na Labem. Nabízíme profesionální a kreativní setkání s řadou známých tvůrců, inspirativní kurzy a doprovodný program.

Galerie