Design interiéru

Ateliér

V našem školním ateliéru je nás kolem dvaceti studentů v šesti ročnících. Každý ročník pracuje na různých projektech, někdy máme společný úkol. Přemýšlíme o interiérech a domech, ve kterých lidé bydlí a o věcech, které užívají. Zároveň s přemýšlením tyto věci kreslíme, děláme modely, zkoušíme, jestli fungují. Jsou to nejen interiéry a nábytek, ale i svítidla a design různých předmětů v bytě. Učíme se zvládat digitální technologie a 3D tiskárny. Na konci každého semestru ateliér uklidíme a práce vystavíme. Účastníme se domácích i mezinárodních soutěží, spolupracujeme s ostatními ateliéry na škole a s různými výrobci. Kromě práce v ateliéru máme přednášky z dějin umění a designu a dalších teoretických disciplín. Téměř každý student během studia jede na stáž na některou zahraniční školu podobného zaměření.

Náš absolvent rozumí oboru, má znalosti z teorie i praxe, umí komunikovat s klienty a výrobci. Je připraven na individuální tvůrčí práci ve vlastním studiu nebo v projekčním týmu firmy.

Kontakt

prof. ak. arch. Jiří Pelcl
Design interiéru
atelier@pelcl.cz
https://www.pelcl.cz/cze
MgA. Kateřina Bartošová
Design interiéru
katerina.bartosova@ujep.cz

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

42 DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT FUD

12. 12. 2022
Umění, design, tvorba, řemeslo, zkušenosti, spolupráce, přátelství, vzdělání, papír, hlína, sklo, kov, světlo, kabel, látka, přírodní, materiál, objekt, koncept, kreativita, pohyb, péče, proces, hledání, zvědavost, hra, čaj, čas, grafika, knihy, dialog, komunikace, přesah, detail, emoce, humor, recyklace, profesionalita, svoboda, pohoda, sdílení, optimismus a láska, to je FUD.

Lípy a sakury: Proměny lidické krajiny

9. 12. 2019
Studenti atelieru Design Interiéru FUD UJEP se účastní prestižní skupinové výstavy „Lípa a Sakury“, proměny lidické krajiny, pořádané památníkem Lidice. Představen zde bude výběr nejlepších návrhů na téma revitalizace pietního území, vzniklých v ateliérech DI FUD UJEP a pražské UMPRUM. Vernisáž výstavy se uskuteční 12. prosince v 18:00 hodin. 

Galerie