Design interiéru

Kontakt

vedoucí
prof. ak. arch. Jan Fišer
ak.arch.fiser@seznam.cz

odborný asistent
MgA. Štěpán Rous, Ph.D.
stepanrous@seznam.cz

FB: www.fb.com/Ateliér-Design-Interiéru-FUD
IG: https://www.instagram.com/design_interieru_fud/

Ateliér

Program výuky je zaměřen na komplexní přípravu v oblasti tvorby a tvarování zařizovacích předmětů a architektury interiéru. Student se naučí skloubit estetickou stránku tvorby interiéru s nezbytnými technologickými a konstrukčními vlastnostmi prostoru. Součástí návrhu organizovaného vnitřního prostoru je i design a autorská realizace mobiliáře. Forma ateliérové výuky je zaměřena na individuální i týmovou tvorbu. Rozvíjí též schopnost koordinace vlastní tvorby s příbuznými disciplínami užitého umění formou spolupráce s ostatními ateliéry školy nebo zadáváním konkrétních úloh. Absolvent komplexního studia je výrazná samostatná tvůrčí osobnost, všestranně odborně připravená, s dostatečnou energií a invencí pro reálnou tvůrčí činnost v oboru.