Digitální fotografie

Informace k provozu

 • Workshop digitální fotografie Katedry fotografie je určen všem studentům a zaměstnancům univerzity.
 • Workshop digitální fotografie nabízí možnost zapůjčení fotografické techniky a fotografického ateliéru.
 • Rezervační systém je k dispozici na adrese https://fud.ujep.cz/rezervace.
 • Pokud Vám vaše původní přihlašovací údaje nefungují, proveďte prosím novou rezervaci. V registračním formuláři vyplňte prosím e-mail i telefon.

Rezervační systém je určen pro rezervaci fotografické techniky, vybraných učeben a registraci k plánovanému výpalu v pecích v Dubí. Sledujte pozorně níže uvedený návod, kde je zobrazeno jak přepínat mezi jednotlivými typy rezervací.

Fotografická technika

Po úspěšné registraci jste oprávněni si rezervovat příslušnou techniku prostřednictvím rezervačního systému. Technika se obvykle půjčuje na 3–4 pracovní dny, v případě víkendu, na celý víkend. Je možné si techniku rezervovat i na delší dobu, ale pouze po konzultaci s odpovědnou osobou.

Výpůjční pravidla

 1. Vybavení je možno zapůjčit pouze studentovi či zaměstnanci FUD UJEP, který má příslušnou kvalifikaci, (1. semestr předmětu "Technika analogové a digitální fotografie").
 2. Maximální výpůjční doba je 7 dní (1 kalendářní týden). Zápůjčky na delší čas předem konzultovat.
 3. Zapůjčené vybavení není možno převážet mimo hranice České republiky.
 4. Vypůjčitel je odpovědný za vypůjčené v plné výši.
 5. Po vypršení výpůjční doby je vypůjčitel povinen techniku neprodleně vrátit odpovědné osobě nebo jinak tuto informovat.
 6. Vypůjčitel je povinen před zapůjčením techniky sepsat s půjčitelem Smlouvu o výpůjčce a prokázat se platným indexem FUD UJEP.
 7. Před vyzvednutím techniky předem vyplňte a vytiskněte Smlouvu o výpůjčce.
 8. Nedodržení pravidel je penalizováno znemožněním jakýchkoliv zápůjček včetně fotoateliéru č. 130 na dobu 3 měsíce.

Pravidla předávání techniky

 1. Výchozí místo předání je Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, pokud se předávající a přebírající nedohodnou jinak,
 2. přebírající osoba je povinna mít připravenu řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu o výpůjčce, kterou předá předávající osobě.
 3. V případě, že přebírající osoba nemá řádně připravenou a podepsanou smlouvu o výpůjčce, předávající osoba je oprávněna předmětnou techniku této osobě nepředávat.
 4. Pokud nedojde k předání techniky, je vypůjčitel povinen předmětnou techniku nejpozději ráno následujícího dne po dni ukončení výpůjční doby předat zpět odpovědné osobě nebo nechat na recepci FUD UJEP.
 5. Techniku můžete kdykoliv zanechat na recepci FUD UJEP.

Termíny výpůjček

Vydávání a příjem fotografické techniky je možné pouze v následujících termínech:

Pondělí 11–12 h MgA. Jiří Dvořák
Úterý 10–12 h MgA. Jiří Dvořák
Středa 14–15 h MgA. Jiří Dvořák

Respektujte, prosím, výše uvedené termíny zápůjček. V ostatních dnech je možné techniku zanechat na recepci FUD UJEP. Výpůjčka v jiných než ve výše uvedených termínech není možná.

Kontakt

MgA. Jiří Dvořák
budova FUD, místnost č. 407
T: +420 731 738 840
E: jiridvorak@outlook.com