Přednášky, konference

Konference

26th ICOM PRAGUE 2022

Konference 26th ICOM PRAGUE 2022 se zúčastnila Adéla Machová s příspěvkem „Team Leadership in an Art Museum Environment“, kde v české sekci ICOM prezentovala na základě svých zkušeností výkonné manažerky Domu umění Ústí nad Labem (DUÚL) přístupy spolupráce a týmové organizace v arts managementu.

phonon~ festival / konference Thinking Sonic Environments

Zveme vás na Konferenci Thinking Sonic Enviroments a festival phonon~ konaný v Ústí nad Labem. Prostor pro transdisciplinární diskuzi o různých přístupech k popisu a zkoumání zvukových prostředí a dvoudenní oslava živého audiovizuálního umění, experimentální elektronické hudby a prostorového zvuku.

Online konference Fashion Forward

Ve dnech 24. – 26. září 2021 zveme na online konferenci FASHION FORWARD, která se věnuje tématu udržitelnosti v textilní tvorbě, módním designu i fenoménu udržitelnosti ve společnosti jako takovém. Konference je spolupořádána FUD UJEP a podpořena z Visegrad Fund. Více informací a program naleznete zde a po rozkliku této aktuality naleznete online link na konferenci.

Účast na mezinárodní konferenci „P.art.icipA(c)tion“

Na mezinárodní konferenci projektu TICASS “Participation: Education, Visual Languages and Intercultural Strategies” (25.-26. 11. 2019, Macerata, Itálie) vystoupili s příspěvkem čtyři pedagogové UJEP – doc. Tomáš Pavlíček, dr. Lenka Sýkorová, dr. Adéla Machová (FUD) a dr. Dagmar Myšáková (PF).

Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond / CENSE Annual Conference

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem srdečně zve na mezinárodní konferenci Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond pořádanou ve spolupráci s Moholy-Nagy University of Art and Design in Budapest, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a University of Wroclaw za podpory Visegrad Fund.

Murmurans Mundus

MURMURANS MUNDUS: Sonic Ecology and Beyond

3 Oct to 5 Oct 2019 @ Faculty of Art and Design JEPU, Ústí nad Labem

https://murmurans.ujep.cz

An international interdisciplinary conference focused on the current matters of acoustic ecology perceived from the perspective of arts and both social and natural sciences.

Přednášky

3. blok přednášek studentů doktorského studia

Zveme vás na třetí blok přednášek studentů doktorského studia. MgA. Diana KněžínkováNostalgický postmodernismus a další aspekty v kontextu tvorby lotyšských autorek generace mileniálů a MgA. Jakub Král – Za každým soudobým globálním fenoménem stojí minulost; Analogové narativy současného a modernistického umění. První přednáška začíná ve středu 19. 4. 2023 od 11.00 v aule č.537.

2. blok přednášek studentů doktorského studia

Zveme vás na přednášky studentů doktorského studia: MgA. Chloé Burkiewicz – Paganism as a neo culture a Lai Man Tin Visible and Visible – Understanding the AI Technology in Art. První přednáška začíná ve středu 12. 4. 2023 od 11.00 v aule č.537.

Čelem k umění / Darja Lukjanenko

Zveme vás na druhou přednášku ze série Čelem k umění s podtitulem Ukrajinská kultura v době války: zrychlená dekolonizace, s ukrajinskou umělkyní Darjou Lukjanenko.

Zahajujeme přednáškový cyklus!

Ve středu 23. 2. 2022 od 16.30 hod v rámci cyklu Čelem k umění uvede doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. přednášku s názvem Stromy a jejich úděl jako metafora života. Přednáška proběhne prezenčně v Aule číslo 537.

Jak se mají umělkyně?

Moderovaná diskuze s umělkyní, teoretičkou a pedagožkou Zdenou Kolečkovou a kurátorkou Veronikou Čechovou.

Oblastní galerie vysočiny, Komenského 10, uvede ve čtvrtek 24. února 2022 v 18:15 moderovanou diskuzi, která se dotkne témat genderu, role umělkyně, ale i role umělkyně – matky v minulosti a současnosti, a představí také některé ze současných feministických aktivit a projektů. Besedu s kurátorkou Veronikou Čechovou a umělkyní, teoretičkou a pedagožkou Zdenou Kolečkovou moderuje Lucie Nováčková.

→ Tisková zpráva