Přednášky, konference

Konference

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FUD UJEP – STUDENTŮ A PEDAGOGŮ

Akademický senát FUD UJEP svolává na středu 1. listopadu 2022 na 16:00 zasedání Akademické obce Fakulty umění a designu UJEP. Setkání studentů a pedagogů FUD UJEP proběhne v aule č. 537. Program tohoto zasedání → viz více. Do 20. 10. může člen AO zaslat dotaz na e-mail (zdena.koleckova@ujep.cz / děkanka FUD UJEP, v kopii adela.machova@ujep.cz / předsedkyně AS FUD UJEP).

26th ICOM PRAGUE 2022

Konference 26th ICOM PRAGUE 2022 se zúčastnila Adéla Machová s příspěvkem „Team Leadership in an Art Museum Environment“, kde v české sekci ICOM prezentovala na základě svých zkušeností výkonné manažerky Domu umění Ústí nad Labem (DUÚL) přístupy spolupráce a týmové organizace v arts managementu.

phonon~ festival / konference Thinking Sonic Environments

Zveme vás na Konferenci Thinking Sonic Enviroments a festival phonon~ konaný v Ústí nad Labem. Prostor pro transdisciplinární diskuzi o různých přístupech k popisu a zkoumání zvukových prostředí a dvoudenní oslava živého audiovizuálního umění, experimentální elektronické hudby a prostorového zvuku.

Online konference Fashion Forward

Ve dnech 24. – 26. září 2021 zveme na online konferenci FASHION FORWARD, která se věnuje tématu udržitelnosti v textilní tvorbě, módním designu i fenoménu udržitelnosti ve společnosti jako takovém. Konference je spolupořádána FUD UJEP a podpořena z Visegrad Fund. Více informací a program naleznete zde a po rozkliku této aktuality naleznete online link na konferenci.

Účast na mezinárodní konferenci „P.art.icipA(c)tion“

Na mezinárodní konferenci projektu TICASS “Participation: Education, Visual Languages and Intercultural Strategies” (25.-26. 11. 2019, Macerata, Itálie) vystoupili s příspěvkem čtyři pedagogové UJEP – doc. Tomáš Pavlíček, dr. Lenka Sýkorová, dr. Adéla Machová (FUD) a dr. Dagmar Myšáková (PF).

Přednášky

Mezinárodní sympozium porcelánu KEEP IN TOUCH

Mezinárodní porcelánové sympozium KEEP IN TOUCH, které se koná již od roku 2010 a je organizováno Fakultou umění a designu UJEP s podporou Uměleckoprůmyslového musea v Praze, zve na WORKSHOP WEEKEND. Přímo v Dubí budete moci od pátku do neděle 26.–28. července 2024 navštívit zdarma prezentace mistrů keramického řemesla i přednášky teoretiků. 

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FUD UJEP – STUDENTŮ A PEDAGOGŮ

Akademický senát FUD UJEP svolává na středu 1. listopadu 2022 na 16:00 zasedání Akademické obce Fakulty umění a designu UJEP. Setkání studentů a pedagogů FUD UJEP proběhne v aule č. 537. Program tohoto zasedání → viz více. Do 20. 10. může člen AO zaslat dotaz na e-mail (zdena.koleckova@ujep.cz / děkanka FUD UJEP, v kopii adela.machova@ujep.cz / předsedkyně AS FUD UJEP).

3. blok přednášek studentů doktorského studia

Zveme vás na třetí blok přednášek studentů doktorského studia. MgA. Diana KněžínkováNostalgický postmodernismus a další aspekty v kontextu tvorby lotyšských autorek generace mileniálů a MgA. Jakub Král – Za každým soudobým globálním fenoménem stojí minulost; Analogové narativy současného a modernistického umění. První přednáška začíná ve středu 19. 4. 2023 od 11.00 v aule č.537.

2. blok přednášek studentů doktorského studia

Zveme vás na přednášky studentů doktorského studia: MgA. Chloé Burkiewicz – Paganism as a neo culture a Lai Man Tin Visible and Visible – Understanding the AI Technology in Art. První přednáška začíná ve středu 12. 4. 2023 od 11.00 v aule č.537.

Čelem k umění / Darja Lukjanenko

Zveme vás na druhou přednášku ze série Čelem k umění s podtitulem Ukrajinská kultura v době války: zrychlená dekolonizace, s ukrajinskou umělkyní Darjou Lukjanenko.