Přednášky, konference

Konference

26th ICOM PRAGUE 2022

Konference 26th ICOM PRAGUE 2022 se zúčastnila Adéla Machová s příspěvkem „Team Leadership in an Art Museum Environment“, kde v české sekci ICOM prezentovala na základě svých zkušeností výkonné manažerky Domu umění Ústí nad Labem (DUÚL) přístupy spolupráce a týmové organizace v arts managementu.

phonon~ festival / konference Thinking Sonic Environments

Zveme vás na Konferenci Thinking Sonic Enviroments a festival phonon~ konaný v Ústí nad Labem. Prostor pro transdisciplinární diskuzi o různých přístupech k popisu a zkoumání zvukových prostředí a dvoudenní oslava živého audiovizuálního umění, experimentální elektronické hudby a prostorového zvuku.

Online konference Fashion Forward

Ve dnech 24. – 26. září 2021 zveme na online konferenci FASHION FORWARD, která se věnuje tématu udržitelnosti v textilní tvorbě, módním designu i fenoménu udržitelnosti ve společnosti jako takovém. Konference je spolupořádána FUD UJEP a podpořena z Visegrad Fund. Více informací a program naleznete zde a po rozkliku této aktuality naleznete online link na konferenci.

Účast na mezinárodní konferenci „P.art.icipA(c)tion“

Na mezinárodní konferenci projektu TICASS “Participation: Education, Visual Languages and Intercultural Strategies” (25.-26. 11. 2019, Macerata, Itálie) vystoupili s příspěvkem čtyři pedagogové UJEP – doc. Tomáš Pavlíček, dr. Lenka Sýkorová, dr. Adéla Machová (FUD) a dr. Dagmar Myšáková (PF).

Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond / CENSE Annual Conference

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem srdečně zve na mezinárodní konferenci Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond pořádanou ve spolupráci s Moholy-Nagy University of Art and Design in Budapest, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a University of Wroclaw za podpory Visegrad Fund.

Murmurans Mundus

MURMURANS MUNDUS: Sonic Ecology and Beyond

3 Oct to 5 Oct 2019 @ Faculty of Art and Design JEPU, Ústí nad Labem

https://murmurans.ujep.cz

An international interdisciplinary conference focused on the current matters of acoustic ecology perceived from the perspective of arts and both social and natural sciences.

Přednášky

Čelem k umění / Darja Lukjanenko

Zveme vás na druhou přednášku ze série Čelem k umění s podtitulem Ukrajinská kultura v době války: zrychlená dekolonizace, s ukrajinskou umělkyní Darjou Lukjanenko.

Zahajujeme přednáškový cyklus!

Ve středu 23. 2. 2022 od 16.30 hod v rámci cyklu Čelem k umění uvede doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. přednášku s názvem Stromy a jejich úděl jako metafora života. Přednáška proběhne prezenčně v Aule číslo 537.

Jak se mají umělkyně?

Moderovaná diskuze s umělkyní, teoretičkou a pedagožkou Zdenou Kolečkovou a kurátorkou Veronikou Čechovou.

Oblastní galerie vysočiny, Komenského 10, uvede ve čtvrtek 24. února 2022 v 18:15 moderovanou diskuzi, která se dotkne témat genderu, role umělkyně, ale i role umělkyně – matky v minulosti a současnosti, a představí také některé ze současných feministických aktivit a projektů. Besedu s kurátorkou Veronikou Čechovou a umělkyní, teoretičkou a pedagožkou Zdenou Kolečkovou moderuje Lucie Nováčková.

→ Tisková zpráva

Přednáška – dr. Ibrahim Busolo

Srdečně zveme na přednášku v anglickém jazyce s názvem „Human Migrations in Antiquity and the lessons for the present and the future“, která se bude konat ve čtvrtek 14. 10. 2021 od 14:00 v aule č. 536 (FUD, 4 patro). Dr. Busolo je členem výzkumného týmu v projektu TICASS, který se věnuje vizuální komunikaci a podporuje rozvoj akademických a výzkumných pracovníku v jejich oboru. Přednáška poběží i online.