SEŠITY. Koláž postřehů a pozorností Vladimíra Kopeckého

Petr Vaňous a Daniel Hanzlík, eds.

Antologie textů výtvarného umělce a pedagoga Vladimíra Kopeckého, výběr deníkových rukopisných úvah, zamyšlení a komentářů, strojopisů i textů již dříve vydaných tiskem koncepčně seřadili editoři Petr Vaňous a Daniel Hanzlík. Knihu doplňuje anketa vzpomínek čtyř absolventů školy Vladimíra Kopeckého, kteří nyní pedagogicky působí na Fakultě umění a designu UJEP.
Koncepce, editoři: Petr Vaňous, Daniel Hanzlík
Rukopisy a strojopisné texty: Vladimír Kopecký
Texty ankety: Daniel Hanzlík, Marcel Mochal, Pavel Mrkus, Lada Semecká, Petr Vaňous
Jazyková úprava: Eva Hrubá
Redakční úprava: Klára Mrkusová
Grafická úprava: Tomáš Trnobranský
Tisk: PBtisk, a. s.
Počet stran: 144
Náklad: 350 kusů
Vydala Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2021.
ISBN 978-80-7561-294-6

„CITUJTE!“

KOPECKÝ, Vladimír, VAŇOUS, Petr a Daniel HANZLÍK, (eds.) Sešity: koláž postřehů a pozorností Vladimíra Kopeckého. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2021, 144 s. ISBN 978-80-7561-294-6.