SEŠITY. Koláž postřehů a pozorností Vladimíra Kopeckého

 

Petr Vaňous a Daniel Hanzlík, eds.

Antologie textů výtvarného umělce a pedagoga Vladimíra Kopeckého, výběr deníkových rukopisných úvah, zamyšlení a komentářů, strojopisů i textů již dříve vydaných tiskem koncepčně seřadili editoři Petr Vaňous a Daniel Hanzlík. Knihu doplňuje anketa vzpomínek čtyř absolventů školy Vladimíra Kopeckého, kteří nyní pedagogicky působí na Fakultě umění a designu UJEP.  

Koncepce, editoři: Petr Vaňous, Daniel Hanzlík
Rukopisy a strojopisné texty: Vladimír Kopecký
Texty ankety: Daniel Hanzlík, Marcel Mochal, Pavel Mrkus, Lada Semecká, Petr Vaňous
Jazyková úprava: Eva Hrubá
Redakční úprava: Klára Mrkusová 
Grafická úprava: Tomáš Trnobranský 
Tisk: PBtisk, a. s.
Počet stran: 144
Náklad: 350 kusů
Vydala Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2021.
ISBN 978-80-7561-294-6