KNIŽNÍ NOVINKA — Sound end Environment / Zvuk a prostředí

Sound end Environment: Contemporary Approaches to Sonic Ecology in Art / Zvuk a prostředí: Současné přístupy ke zvukové ekologii
Jan Krtička a Pavel Mrkus, eds.

Tématem knihy je zvuková ekologie v průsečíku výtvarného umění, designu, hudby a vzdělávání v souvislosti s reflexí proměn současného světa. Kniha je komponována jako kolektivní monografie, do níž autoři přispěli každý vlastní kapitolou zkoumající téma z různých pohledů. Vydání knihy je dvojjazyčné, záměrem bylo zachytit dění a uvažování na poli zvukové ekologie především v evropském kontextu. 

Monografická publikace navazuje na mezinárodní mezioborovou konferenci Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond uspořádanou na začátku října roku 2019 na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s partnery z Polska, Maďarska a Slovenska. 

Recenzovali: Mgr. et MgA. Pavel Klusák, Mgr. Jitka Hlaváčková, PhD.

„Pro české prostředí zásadní publikace s ambicí být povinnou četbou pro obory zacházející se zvukovou ekologií, sound artem a současným myšlením o hudbě/zvuku. Její síla je ve vyvážení teorie a múzičnosti. Zvolna se ustavující obory zvukových studií a zvukové ekologie v ČR mají v této knize nový milník.“

(z recenzního posudku Pavla Klusáka)

Miloš Vojtěchovský a Jan Krtička v Českém rozhlase Vltava prezentovali téma vydané knihy v pořadu Akcent. Záznam k poslechu zde: https://www.mujrozhlas.cz/akcent/soustredenym-naslouchanim-proti-zvukovemu-znecisteni-zvuk-krajina-ekologie-v-novych

Editoři: Jan Krtička a Pavel Mrkus
Autoři textů: Sabine Breitsameter, Jozef Cseres, Martin Flašar, Július Fujak, Anna Kvíčalová, Jan Trojan, Miloš Vojtěchovský, Aleksandar Vejnovic
Autoři textů k uměleckým projektům: Sam Auinger, Peter Cusack, Barry Wan, Tomáš Šenkyřík, Brane Zorman + Irena Pivka, Nathan Wolek, 
Odpovědná redaktorka: Klára Mrkusová

Redakční úprava: Jan Krtička a Klára Mrkusová
Jazyková úprava českého textu: Eva Ullrichová
English Proofreading: Jessica Kendall Hankiewicz
Překlad: Eva Ullrichová, Vít Bohal, Kryštof Herold, Jitka Chmelařová
Grafický design a sazba: Tomáš Trnobranský
Produkce: Klára Mrkusová 
Tisk: H. R. G., spol. s r. o.
Počet stran: 232
Náklad: 400 ks
Text Sabine Breitsameter poskytla Nadace Agosto Foundation v Praze.
ISBN 978-80-7561-268-7

Za podpory Visegrad Fund a projektu Central European Network for Sonic Ecologies (CENSE) Annual Conference vydala Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v Edici FUD v roce 2020.

Distribuce: Univerzitní prodejna — knihkupectví UJEP (knihkupectvi@ujep.cz). T:+420 475 286 044. FB: www.facebook.com/Knihkupectvi.UJEP.

Kniha je také v distribuci u Knihkupectví ArtMap a Kosmas.

Prodejní cena: 560 Kč