Choreografický moment v současném umění

 

 

Viktor Čech. Choreografický moment v současném umění

Kniha Viktora Čecha je výstupem souvisejícím s jeho doktorským studiem v oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP a  zabývá se tématem výskytu choreografických mechanismů i samotného tance na poli současného vizuálního umění v posledních desetiletích. Je výsledkem několikaletého výzkumu autora v této oblasti, který byl spojen jak s publikací řady textů, tak rovněž s realizací výstavních projektů.

Texty v této knize se zaměřují i na širší umělecko-historický kontext, s nímž je tento jev úzce provázán – především právě na předchozí vývoj v umění 20. století, současně však také otázky spojené úzce s teorií tance a choreografie i jejich historického vývoje. Ústředním bodem, kolem kterého se točí v této knize rozebíraná problematika je tedy otázka choreografie – v jejím původním slova smyslu – „psaní pohybu“ a jak se tento mechanismus projevuje v aktuální umělecké situaci.

Tyto mezioborové přesahy jsou v tvorbě řady současných umělců často spojené i s reflexí analogických momentů v minulosti, především v avantgardních hnutích 20. století, současně jsou však příznačné pro aktuální vývoj v oblasti akčního umění, v němž se staly důležitými momenty otázky strukturovaného systému pohybu, inscenování i apropriace tanečních forem jako výrazového prostředku. 

Text, grafická úprava a ilustrace Viktor Čech
Překlad anglického resumé Markéta Krásová
Jazyková korektura Marta Nožková
Vydání první
Počet stran 102
Tisk Středisko digitální tisku FUD (Jakub Konupka)
Náklad 125 výtisků

Vydala Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2018. 
ISBN 978-80-7561-147-5

Objednávejte na adrese:
KNIHKUPECTVÍ UJEP, Pasteurova, 400 96 Ústí nad Labem / T: 475 286 044 /knihkupectvi@ujep.cz / knihkupectvi.ujep.cz

Kurátor, teoretik a kritik současného umění Viktor Čech se letos (2019) stal laureátem Ceny Věry Jirousové v kategorii etablovaných kritiků za přínos oboru. (Artalk.cz)

CENA VĚRY JIROUSOVÉ
Cílem ceny určené začínajícím a již etablovaným kritikům výtvarného umění je zviditelnit tento v českém prostředí dosud málo reflektovaný obor, podpořit začínající autory a současně poukázat na práci těch, kteří jsou pro oblast umělecké kritiky dlouhodobým přínosem. Cena, nesoucí jméno české básnířky, kritičky a historičky umění Věry Jirousové (1944–2011), vznikla v roce 2012 díky spolupráci Mezinárodního centra současného umění MeetFactory a platformy INI Project s Českými centry, z iniciativy umělce a kurátora Dušana Zahoranského. Spolupořadateli ceny a hlavními mediálními partnery jsou časopis Art+Antiques a portál Artalk.cz, mezi další partnery patří A2larm, Artmap.cz, Artyčok.tv, Flash Art CZ/SK a Fotograf Magazine.