Ateliér Kresba a malba

Kontakt

vedoucí
doc. ak. mal. Vladimír Švec
E: vladimir.svec@ujep.cz

odborný asistent
doc. MgA. Martin Kuriš, Ph.D.
E: martin.kuris@ujep.cz

doc. ak. mal. Svatopluk Klimeš
E: svatopluk.klimes@ujep.cz

Ateliér

Ateliér Kresba a malba je zaměřen převážně na rozvoj kresebných a malířských dovedností. Základním předpokladem tohoto studia je zaujetí pro kresebný a malířský projev vůbec. Výuka kresby je paralelně propojena s výukou malby. Studium začíná pro první ročník převážně tradičním způsobem předmětné kresby a malby. Student získává základní seznam technik, rozšiřuje si své výrazové prostředky, seznamuje se s kompozicí a odbourává stereotypy a návyky, s kterými přichází na FUD. Po postupném získání těchto základů se student začíná seznamovat s figurální kompozicí, s kresbou a malbou portrétu a aktu. Je také zapojen do studijních úkolů, kde v jednotlivých výtvarných technikách řeší dané projekty, které rozšiřují výuku a poskytují studentům přesah mimo kresebné a malířské techniky. Nedílnou součástí ateliéru Kresba a malba je také výuka technologie malby, která seznamuje studenty jak s tradičními technikami, tak se současnými trendy v tomto oboru. V poslední době byla výuka rozšířena o další volitelný kurz scénografie loutkového divadla, v kterém má student možnost realizovat loutku nebo jevištní výpravu a uplatnit tak dovednosti získané jak z prostorové tvorby, tak z kresby a malby. Ateliér již mnoho let zajišťuje v rámci celoživotního vzdělávání také večerní kresbu a malbu pro veřejnost.