Ceny rektora UJEP za rok 2017 pro tři pedagogy a studenta FUD

PŘEHLED UDĚLENÝCH CEN REKTORA UJEP ZA ROK 2017 ČLENŮM AKADEMICKÉ OBCE FUD

Ceny rektora UJEP za uměleckou činnost

1. místo / MgA. Robert Vlasák, vedoucí ateliéru Přírodní materiály na FUD
Robert Vlasák získává Cenu rektora za samostatný výstavní projekt nazvaný Mezisvěty koncipovaný pro prostor Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem. Ve své výtvarné tvorbě se dlouhodobě zaměřuje na poetické demonstrace zákonitostí fyziky, technologických přístupů a realizačních technologií. Ty převádí na základní moduly (zvuk, vibrace, pohyb, elektrostatické jevy), které jsou smyslové povahy. V procesu vnímání uměleckého díla tak iniciuje komplexy počitků, které mohou být divákem prožívány na základě jeho předchozí zkušenosti a vlastní obrazotvornosti.

3. místo / MgA. Antonín Tomášek, vedoucí ateliéru Design keramiky na FUD
Mg.A. Tomášek se před dvěma lety úspěšně zařadil do pedagogického týmu FUD UJEP. Navázal na tradice a hodnoty ateliéru Design keramiky budovaného po dvě desetiletí docentem Pavlem Jarkovským, ale zároveň vnesl do pojetí výuky svěží umělecký i pedagogický náboj. O úspěchu jeho přístupu svědčí jak opakovaná prezentace ateliéru na zahraničních uměleckých akademiích, prestižních zahraničních přehlídkách současného designu, ale též i v rámci pražské přehlídky Designblok 2017.

Zvláštní cena do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti uměleckých aktivit / MgA. Ivana Zochová, odborná asistentka ateliéru Performance na FUD 
Aktivity MgA. Ivany Zochové jsou dlouhodobě spojeny s fakultou umění a designu, ale patří též mezi klíčové osobnosti kolektivu Veřejný sál Hraničář. V letošním roce se účastnila několika skupinových výstav, a to v České republice i v zahraničí, ve sbírkových institucích, renomovaných galeriích i v nezávislých výstavních prostorách. Do své výtvarné tvorby vstřebává motivy převzaté z oblasti ekologie a trvale udržitelného života. Výrazovými prostředky jejích uměleckých děl jsou tak například fragmenty rostlin, struktury provázků nebo kresba křídou, které nechává napospas dalším zásahům návštěvníků.

Ceny rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti

2. místo / Huy Pham Quang, student studijního programu Výtvarná umění, oboru Produktový design na FUD
Huy Pham je letošní absolvent ateliéru Produktový design FUD. Za rok 2017 je držitelem ocenění Excelentní design a Ceny ředitelky Uměleckoprůmyslového muzea, která získal v rámci Národní ceny za studentský design 2017, a to za Varné nádobí ze simaxového skla Fority. Hrnce Fority byly vyrobeny ve spolupráci s firmou Kavalierglass a. s., pro značku SIMAX. Autor se prostřednictvím tohoto projektu pokusil posílit povědomí o tradici českého sklářství v oblasti užití borosilikátového skla, které představuje ve spojení se značkou SIMAX světový unikát.

Více o Cenách rektora  za rok 2017 na webu UJEP