Design keramiky

Ateliér

V ateliéru Design keramiky se nepracuje s hlínou, ale s obsahem. Naši kolegové o nás říkají, že jsme ateliér „materiálového porozumění“.

Od založení ateliéru Design keramiky uběhlo přes dvacet let. Smyslem studia je rozvíjet intelekt člověka působícího v oboru, který se zabývá všedními věcmi. Student (designér) by se měl naučit reflektovat dobové potřeby a nést zodpovědnost za to, jakým způsobem se podílí na ovlivňování životního prostoru. Ať jde o spolupráci s průmyslovými výrobci, či o autorskou ateliérovou tvorbu, ctíme řemeslo v jeho původní i aktualizované podobě. Výchozím bodem je práce, která nikdy nezačíná od nuly, ale staví na kulturních a společenských odkazech minulosti i současnosti.