Design keramiky

Ateliér

Nabízíme studentům možnost dotknout se materiálu. Inspirovat se řemeslem. Pochopit klasické techniky (kresba, modelace). Osvojit si digitální 2D i 3D technologie a funkční metody designu. Naučit se komunikovat s výrobci, producenty, kurátory i galeriemi. Být spolu s námi součástí týmu a zároveň nést zodpovědnost v individuálních projektech. 

Podmínkou pro studium nejsou středoškolské keramické znalosti, ale kuráž, zvědavost a chuť poznávat a experimentovat. Jsme si vědomi faktu, že člověk 21. století je postaven do nejisté role stále sebe-sama aktualizovat. Podporujeme proto individuální rozvoj osobnosti studenta, jeho hledání i intuitivní tvůrčí přístup. Studium probíhá formou konzultací, ale také organizováním workshopů s domácími i zahraničními lektory. Výuka je členěna na základě semestrální a klauzurní práce, kde společně mapujeme cesty v oblastech designu a umění – ať se jedná o produkt, objekt, instalaci, či o způsoby jak pracovat s virtualitou dnešní doby. Cestovat a poznávat domácí i zahraniční kontext je součástí ateliérem dlouhodobě podporovaného výukového programu Erasmus. 

Absolvent rozumí souvislostem, ovládá znalosti z teorie. Prošel reálnou praxí či stáží. Má za sebou příkladné realizace v materiálu. Je vybaven jazykově. Umí komunikovat. Je připraven s profesionální pokorou a empatií spolupracovat s výrobci, nebo se vydat na individuální dráhu, a to i mimo prostor keramiky a porcelánu.

Keramické centrum Dubí

Fastfud Podcast / Antonín Tomášek & David Síla

Kontakt

MgA. Antonín Tomášek
vedoucí ateliéru
antonin.tomasek@gmail.com
MgA. Jana Linhartová
odborný asistent
jana.linhartova@ujep.cz

 

Novinky

PROFESNÍ PRAXE A MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA

24. 5. 2022

FUD nabízí svým studentům možnost získat stipendium za odbornou profesní praxi u instituce, organizace či firmy v oblasti kulturních nebo kreativních průmyslů (neziskový i ziskový sektor), případně korporátní sektor. Cílem praxe je podpořit profesionální rozvoj studenta. Možnost realizace praxe si student zajistí osobně, ideálně předdomluví v instituci.

FUD OPEN TO PUBLIC / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23. 5. 2022

Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 2. 6. 2022 Den otevřených dveří pro zájemce o Bakalářské a Navazující magisterské studium (BcA. & MgA.) v programech Design, Výtvarná umění a oboru Kurátorská studia. Brány kampusu jsou otevřeny i pro zájemce o doktorské studium v oboru Vizuální komunikace.

Letní škola 2022

23. 5. 2022

Letní škola FUD zve umělce a designéry do Ústí na Labem. Nabízíme profesionální a kreativní setkání s řadou známých tvůrců, inspirativní kurzy a doprovodný program.

Galerie