Design keramiky

Ateliér

Nabízíme studentům možnost dotknout se materiálu. Inspirovat se řemeslem. Pochopit klasické techniky (kresba, modelace). Osvojit si digitální 2D i 3D technologie a funkční metody designu. Naučit se komunikovat s výrobci, producenty, kurátory i galeriemi. Být spolu s námi součástí týmu a zároveň nést zodpovědnost v individuálních projektech. 

Podmínkou pro studium nejsou středoškolské keramické znalosti, ale kuráž, zvědavost a chuť poznávat a experimentovat. Jsme si vědomi faktu, že člověk 21. století je postaven do nejisté role stále sebe-sama aktualizovat. Podporujeme proto individuální rozvoj osobnosti studenta, jeho hledání i intuitivní tvůrčí přístup. Studium probíhá formou konzultací, ale také organizováním workshopů s domácími i zahraničními lektory. Výuka je členěna na základě semestrální a klauzurní práce, kde společně mapujeme cesty v oblastech designu a umění – ať se jedná o produkt, objekt, instalaci, či o způsoby jak pracovat s virtualitou dnešní doby. Cestovat a poznávat domácí i zahraniční kontext je součástí ateliérem dlouhodobě podporovaného výukového programu Erasmus. 

Absolvent rozumí souvislostem, ovládá znalosti z teorie. Prošel reálnou praxí či stáží. Má za sebou příkladné realizace v materiálu. Je vybaven jazykově. Umí komunikovat. Je připraven s profesionální pokorou a empatií spolupracovat s výrobci, nebo se vydat na individuální dráhu, a to i mimo prostor keramiky a porcelánu.

Keramické centrum Dubí

Fastfud Podcast / Antonín Tomášek & David Síla

Kontakt

doc. MgA. Antonín Tomášek
vedoucí ateliéru
antonin.tomasek@gmail.com
MgA. Jana Linhartová
odborný asistent
jana.linhartova@ujep.cz

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

Zimní sklizeň 2024

7. 2. 2024

Ohlédněte se za výstavou klauzurních prací Zimní sklizeň 2024, která se uskutečnila od 15. do 17. 2 2024 v budově Fakulty umění a designu skrze fotoreport.

TOUR DE PLATE / Ateliér keramiky na Designbloku 23

9. 10. 2023

Zážitková expozice značky G. Benedikt bude na pražském mezinárodním design festivalu Design- blok k vidění ve Velké dvoraně Veletržního paláce Národní galerie Praha. Živelnou instalaci Tour de Plate – zhmotnění metamorfózy sypké bílé hmoty v odolný, funkční a esteticky dokonalý kus porcelánu – vymyslel a zrealizoval Antonín Tomášek se studenty ateliéru Design keramiky Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem spolu s uznávaným pražským designovým studiem Qubus.

FASTFUD #15 / DESIGNBLOK 23

3. 10. 2023

Pro nadcházející podzimní sezónu našeho podcastu ze světa FUD vám aktuálně nabízíme audio pozvánku na čtyři výstavní zastavení, kterými se prezentujeme v Národní galerii v Praze v rámci festivalu Designblok. 

Galerie