Design keramiky

Ateliér

Nabízíme studentům možnost dotknout se materiálu. Inspirovat se řemeslem. Pochopit klasické techniky (kresba, modelace). Osvojit si digitální 2D i 3D technologie a funkční metody designu. Naučit se komunikovat s výrobci, producenty, kurátory i galeriemi. Být spolu s námi součástí týmu a zároveň nést zodpovědnost v individuálních projektech. 

Podmínkou pro studium nejsou středoškolské keramické znalosti, ale kuráž, zvědavost a chuť poznávat a experimentovat. Jsme si vědomi faktu, že člověk 21. století je postaven do nejisté role stále sebe-sama aktualizovat. Podporujeme proto individuální rozvoj osobnosti studenta, jeho hledání i intuitivní tvůrčí přístup. Studium probíhá formou konzultací, ale také organizováním workshopů s domácími i zahraničními lektory. Výuka je členěna na základě semestrální a klauzurní práce, kde společně mapujeme cesty v oblastech designu a umění – ať se jedná o produkt, objekt, instalaci, či o způsoby jak pracovat s virtualitou dnešní doby. Cestovat a poznávat domácí i zahraniční kontext je součástí ateliérem dlouhodobě podporovaného výukového programu Erasmus. 

Absolvent rozumí souvislostem, ovládá znalosti z teorie. Prošel reálnou praxí či stáží. Má za sebou příkladné realizace v materiálu. Je vybaven jazykově. Umí komunikovat. Je připraven s profesionální pokorou a empatií spolupracovat s výrobci, nebo se vydat na individuální dráhu, a to i mimo prostor keramiky a porcelánu.

Keramické centrum Dubí

Fastfud Podcast / Antonín Tomášek & David Síla

Kontakt

MgA. Antonín Tomášek
vedoucí ateliéru
antonin.tomasek@gmail.com
MgA. Jana Linhartová
odborný asistent
jana.linhartova@ujep.cz

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

E-přihláška

E-přihláška

 

Novinky

42 DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT FUD

12. 12. 2022
Umění, design, tvorba, řemeslo, zkušenosti, spolupráce, přátelství, vzdělání, papír, hlína, sklo, kov, světlo, kabel, látka, přírodní, materiál, objekt, koncept, kreativita, pohyb, péče, proces, hledání, zvědavost, hra, čaj, čas, grafika, knihy, dialog, komunikace, přesah, detail, emoce, humor, recyklace, profesionalita, svoboda, pohoda, sdílení, optimismus a láska, to je FUD.

Workshop weekend KIT22

15. 7. 2022
Ateliér Design keramiky v těchto červencových dnech pořádá již po 11 Mezinárodní porcelánové sympozium KIT pro designéry a umělce do 35 let.
Mezinárodního sympozia se účastní studenti z různých zemí světa a na WORKSHOP WEEKEND dorazí lektoři z Taiwanu, Skotska, Nizozemí a Maďarska.
Přijeďte i Vy se podívat na realizované projekty a na přednášky, prezentace a demonstrace technik na WORKSHOP WEEKENDU 15. – 17. ČERVENCE (dny otevřených dveří – pátek, sobota, neděle).

Galerie