Přijímací řízení

Studijní oddělení

Kancelář studijního referátu se nachází ve 2. patře budovy FUD, místnost č. 324.

T: +420 475 285 130, +420 475 285 129
G: +420 702 202 300

Mgr. Monika Matoušková
E: monika.matouskova@ujep.cz

Veronika Sládková
E: veronika.sladkova@ujep.cz

Ing. Markéta Chalupová, MSc
E: marketa.chalupova@ujep.cz
T: +420 475 285 224

Pondělí 8.00—11.00 / 13.00—15.00
Úterý 8.00—11.00
Středa 8.00—11.00 / 13.00—15.00
Čtvrtek 8.00—11.00
Pátek zavřeno

Aktuálně

Informace k přijímacímu řízení pro uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami

Uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami (UCP UJEP).

Kontaktní osoba:
Mgr. Vladimír Řáha
T: +420 702 202 477
E: vladimir.raha@ujep.cz
W: https://www.ujep.cz/cs/ucp

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami poskytne uchazečům individuální konzultace o možné formě a typu studia a projedná s nimi možnou modifikaci přijímacího řízení dle daného typu postižení a na základě příslušné legislativy. Při podání přihlášky ke studiu je nutné uvést požadavek zohlednění zdravotních specifik – zrakového, sluchového či tělesného postižení, chronického onemocnění, duševního onemocnění a specifických poruch učení. V elektronické přihlášce pak stačí zatrhnout příslušné políčko. Na základě tohoto vyjádření se s uchazečem spojí pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami, dohodnou si s ním osobní schůzku a projednají potřebné náležitosti.

Informace k uznání zahraničního vzdělávání

Uchazeč, který získal vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, prokáže dosažení požadovaného stupně vysokoškolského vzdělání způsobem uvedeným na https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace. Uchazeč, který své vzdělání doloží zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání za účelem jeho posouzení na UJEP, je současně povinen za toto posouzení uhradit poplatek ve výši 870 Kč, přičemž platí, že pokud si podá na UJEP více přihlášek k navazujícímu magisterskému nebo doktorskému studiu, uhradí poplatek za posouzení požadovaného stupně vysokoškolského vzdělání pouze jednou. Pokyny k platbě poplatku jsou uvedeny na https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace.