Přijímací řízení

Studijní oddělení

Kancelář studijního referátu se nachází ve 2. patře budovy FUD, místnost č. 324.

T: +420 475 285 130, +420 475 285 129
G: +420 702 202 300

Mgr. Monika Matoušková
E: monika.matouskova@ujep.cz

Veronika Sládková
E: veronika.sladkova@ujep.cz

Markéta Diarra
E: marketa.diarra@ujep.cz
T: +420 475285225

Pondělí 8.00—11.00 / 13.00—15.00
Úterý 8.00—11.00
Středa 8.00—11.00 / 13.00—15.00
Čtvrtek 8.00—11.00
Pátek zavřeno

Aktuálně

Vyhlašujeme podmínky 2. kola přijímacího řízení pro studijní program Kurátorská studia

Děkanka FUD UJEP prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. vyhlašuje podmínky 2. kola přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2024/2025 ve studijním programu Kurátorská studia. E-přihláška je otevřena od 11. 5. do 11. 9. 2024.
Více informací / E-přihláška

Informace k přijímacímu řízení pro uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami

Uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami (UCP UJEP).

Kontaktní osoba:
Mgr. Vladimír Řáha
T: +420 702 202 477
E: vladimir.raha@ujep.cz
W: https://www.ujep.cz/cs/ucp

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami poskytne uchazečům individuální konzultace o možné formě a typu studia a projedná s nimi možnou modifikaci přijímacího řízení dle daného typu postižení a na základě příslušné legislativy. Při podání přihlášky ke studiu je nutné uvést požadavek zohlednění zdravotních specifik – zrakového, sluchového či tělesného postižení, chronického onemocnění, duševního onemocnění a specifických poruch učení. V elektronické přihlášce pak stačí zatrhnout příslušné políčko. Na základě tohoto vyjádření se s uchazečem spojí pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami, dohodnou si s ním osobní schůzku a projednají potřebné náležitosti.

Informace k uznání zahraničního vzdělávání

Uchazeč, který získal vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole, prokáže dosažení požadovaného stupně vysokoškolského vzdělání způsobem uvedeným na https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace. Uchazeč, který své vzdělání doloží zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání za účelem jeho posouzení na UJEP, je současně povinen za toto posouzení uhradit poplatek ve výši 870 Kč, přičemž platí, že pokud si podá na UJEP více přihlášek k navazujícímu magisterskému nebo doktorskému studiu, uhradí poplatek za posouzení požadovaného stupně vysokoškolského vzdělání pouze jednou. Pokyny k platbě poplatku jsou uvedeny na https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace.

Vzorové testy

Doporučená literatura a zdroje pro testy z dějin umění a designu:

  • souhrnná literatura z oblastí výtvarné umění, design či grafický design (tj. například knihy jako Příběh umění od E. H. Gobricha, Dějiny umění od J. Pijoana, Kapitoly z dějin designu od Z. Kolesára apod., tedy knihy tzv. přehledové o dějinách umění, dějinách hmotné kultury a dějinách designu) nebo online zdroje soustředící se na současnou kulturu, design a výtvarné umění (např. Czechdesign, Artalk, ArtMap a další)
  • návštěvy výstav současného výtvarného umění či designu (např. česká muzea umění jako Národní galerie v Praze, Moravské zemské muzeum v Brně, Dům umění města Brna, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Muzeum umění a designu v Benešově, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Dům umění Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem a další, včetně menších lokálních muzeí a galerií) a přehlídky designu (např. Designblog, Czech Design Week a další)

Vzorové testy – bakalářské studium

Vzorové testy – magisterské studium