Elektronický předzápis na akademický rok 2023/2024

Elektronický předzápis bude otevřen od 6. 6. 2023 do 19. 10. 2023. Nezapomeňte si řádně zkontrolovat, že máte zapsané dostatečné množství kreditních bodů pro daný rok (tedy celkem 60 kreditních bodů za akademický rok).

Prvním krokem k provedení zápisu do dalšího akademického roku je provedení elektronického předzápisu v systému STAG. – Každý student má v systému STAG UJEP jednoznačnou identifikaci – své osobní číslo, které je přihlašovacím jménem. – Každý student má v systému přiřazen studijní plán podle studovaného oboru. – Každý studijní plán se skládá ze segmentů (např. povinné předměty, povinně volitelné předměty). – Při elektronickém předzápisu se studentům automaticky nabízejí předměty jejich studijního plánu. – Ve studijních plánech jsou předměty zařazeny jako povinné (status A), jako povinně volitelné (status B)volitelné (status C).

NEZAPOMEŇTE SI ZÁPIS VČAS UDĚLAT. V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁPIS V ŘÁDNÉM TERMÍNU NEBUDE PROVEDEN, BUDEME NUCENI ZAHÁJIT SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O MOŽNÉM UKONČENÍ STUDIA.

Pokud budete mít nějaký problém, neváhejte se obrátit na studijní oddělení.