Informace pro diplomanty FUD

Vážené diplomantky, vážení diplomanti,

dovolte mi, abych vás informoval o všech důležitých termínech, které jsou spojené se státními závěrečnými zkouškami a také s bakalářskými a diplomovým pracemi. V některých případech jsme byli nuceni termíny posunout. V přiloženém dokumentu jsou všechny změny označeny.
Prosím, sledujte webové stránky a fb naší fakulty, kde se budeme snažit nadále aktuálně informovat.

ZDE NALEZNETE VEŠKERÉ INFORMACE.

Přeji Vám mnoho zdaru, zdraví a trpělivosti.

doc. Mgr. A. Pavel Mrkus, děkan FUD