Kandidáti – Volby do Akademických senátů

Kandidátní listiny pro volby do AS UJEP a doplňovací volby AS FUD UJEP. Volby se konají ve středu 30. 11. 2022 od 9:00 do 13:30.

 

Kandidátní listina voleb do AS UJEP pro funkční období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2025

Kandidáti navržení do studentské kurie senátu:

MgA. Kateřina Javůrková Vizuální komunikace (Ph.D.)

MgA. Martin Krupa Vizuální komunikace (Ph.D.)

MgA. Diana Kněžínková Vizuální komunikace (Ph.D.)

Kandidáti navržení do akademické kurie senátu:

MgA. Lenka Kahuda Klokočková, Ph.D. Katedra všeobecné průpravy

Mgr. Eva Mráziková, Ph.D. Katedra dějin a teorie umění

MgA. Jan Prošek, Ph.D. Katedra elektronického obrazu

Předseda volební komise: doc. Tomáš Pavlíček, Ústí nad Labem, 23. 11. 2022

 

Kandidátní listina doplňovacích voleb do studentské kurie AS FUD UJEP pro volby konané dne 30. 11. 2022

Kandidáti navržení do studentské kurie senátu:

BcA. Dominik Kobeda at. Kurátorská studia, MgA.

Martin Pecha at. Fotografie, BcA.

Lev Zlokazov at. Fotografie, BcA.

Předsedkyně volební komise: MgA. Kristýna Hájková, dne 23. 11. 2022 (16:00)