Lidová škola umění – Jan Merta a s ním Jasanský–Polák

STŘEDA 13. 9. / OD 18.00

Výstava Jana Merty (narozen 1952) v Domě umění Ústí nad Labem nazvaná Lidová škola umění tematicky vyrůstá z autorových vzpomínek spojených s obdobím jeho dospívání, které mezi lety 1966–1972 prožil v tomto městě. Vzpomínky zaseknuté v ústeckých rýhách ovšem tvoří pouze iniciační koncept výstavy, aby se prolínaly s událostmi aktuálně prožívanými. V prezentované kolekci uvozené několika juvenilními obrazy, které autor vytvořil právě v Ústí nad Labem, a také drobným konvolutem fotografií Lukáše Jasanského a Martina Poláka „dokumentujících“ Mertovy ústecké reálie, se tedy potkávají díla inspirovaná rodinným zázemím, environmentálními obavami a v neposlední řadě aktuálním ruským válečným běsněním na Ukrajině. I když se novější konflikty současného světa, kterým se Jan Merta soustředěným přemýšlením vtisknutým do linií, ploch a hloubek obrazů snaží usilovně čelit, zdají být zkušenosti jeho vyrůstání v Ústí nad Labem vzdáleny, je zřejmé, že opak je pravdou. 

https://duul.cz/jan-merta/

Trvání výstavy: 14. 9. 2023 25. 11. 2023
Vystavující: Jan Merta a s ním Jasanský – Polák
Kurátor: Michal Koleček