LUNGOMARE ART – Pavel Mrkus, Jiří Kovanda

LUNGOMARE ART

Umělci: Liam Gillick (GB/USA),  Jiří Kovanda (CZ), Nika Laginja (CRO),  Pavel Mrkus (CZ),  Ilona Németh & Marián Ravasz (SLK), NUMEN/ForUse (D/CRO), Smiljan Radić & Marcela Correa (CHL), Davor Sanvinćenti (CRO), Sofie Thorsen (A), Harumi Yukutake (J)

Kurátor: Michal Koleček (CZ)

Celkový koncept projektu LUNGOMARE ART vychází z jednoho z hlavních vymezení programu Rijeka 2020 – Evropské hlavní město kultury, které je formulováno jako Port of Diversity / Přístav rozmanitosti. Projekt LUNGOMARE ART je v tomto smyslu orientován na téma výměny a vzájemného obohacení, které jsou realizovány mezi umělci a místní komunitou v procesu přípravy jednotlivých děl, mezi uměleckými díly a jejich diváky, ale především mezi jednotlivými rozmanitými lokacemi na území Kvarneru, kde vedle sebe v bezprostřední blízkosti existují industriální aglomerace, historicky významné turistické destinace, tradiční zemědělské oblasti, rybářské komunity, a to vše je i v současnosti provázeno dlouhodobým zaměřením Rijeky na námořní plavbu a transport. 

Do skupiny prestižních umělců z Evropy, Jižní a Severní Ameriky a Asie byli kurátorem výstavy Michalem Kolečkem zařazeni Jiří Kovanda a Pavel Mrkus, kteří oba působí na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jejich realizace v Opatiji a v Rijece přirozeným způsobem navázaly na dlouhodobou kulturní tradici česko-chorvatské umělecké spolupráce datované již od poloviny 19. století a zároveň se zařazují do koncepce aktuálních uměleckých děl disponujících potenciálem pro posilování této sounáležitosti směrem do budoucnosti. 
Účast českých umělců v projektu LUNGOMARE ART byla realizována díky podpoře zahraničního odboru Ministerstva kultury ČR.
Realizaci děl podpořila svým vnitřním grantem Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

LUNGOMARE ART project (prezentace v angličtině)

LUNGOMARE ART – popis projektu

Pavel Mrkus – Masters, permanentní čtyřkanálová video instalace v budově Rybího trhu, Rijeka, 2020