Někdy prší občas ne

PÁTEK 10. 6. / OD 18.00

Výstava (studentů a pedagogů) ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v galerii Gotické dvojče – Dům umění v Litoměřicích.

Díla začínajících autorů tvoří svébytný časoprostor, který umožní publiku poznat důvěrně známé prostředí města Litoměřic z nové perspektivy. Expozice má více rovin, prezentuje různorodé spektrum autorských přístupů, mísí konkrétní pohledy na prostředí či situace se subjektivními pocity a představami.
 
Vystavující: Alex Fürstů, Kateřina Jičínská, Tereza Jobová, Jan Koláček, Petr Kubáč, Anna Minářová
Kurátorka výstavy: Silvie Milková

Někdy prší občas ne
10. 6.― 8. 7. 2022

Gotické dvojče ― Dům umění
Jezuitská 241/12a, Litoměřice
Pořádá Institut kresby a grafiky,
Dům umění Ústí na Labem a Fakulta umění a designu UJEP
 
Výstava probíhá v rámci festivalu Institutu kresby a grafiky LÉTO VE MĚSTĚ / LÉTO VE DVOJČETI 2022, za finanční spoluúčasti Ústeckého kraje, Města Litoměřice, Zdravého města Litoměřice a MA21.