Obhajoby bakalářských a diplomových prací 2023 na FUD UJEP

Milé studentky, milí studenti,

obhajoby bakalářských a diplomových prací 2023 na FUD UJEP se dle harmonogramu uskuteční ve dnech 9. 6. 2023 (Kurátorská studia) a 13. 6.–15. 6. 2023 (Design a Výtvarná umění).

Podrobné informace můžete získat od paní asistentky Ing. Voborníkové a pana asistenta Mgr. Jurkoviče (dle příslušnosti k dané katedře). Harmonogram bude k dispozici také vedení jednotlivých kateder a ateliérů.

Přejeme Vám mnoho zdaru!