Odstranění všech objektů z chodeb FUD z důvodu malování – do 30. 6. včetně

Odstranění všech objektů z chodeb FUD z důvodu malování – do 30. 6. včetně

Z důvodu plánované výmalby budovy žádáme vedoucí ateliérů a studenty o odstranění všech objektů (nábytek, umělecká díla, propagační materiály apod.) z chodeb, ze vstupního prostoru budovy a z hlavního schodiště. Odstraňte vše jak z podlahy, tak ze stěn. Pro úschovu využijte prostory ateliérů. Demontáž závěsných lišt bude zajištěna plošně, však taktéž prosíme o sundání veškerých objektů.

Učiňte tak nejpozději do pátku 30. 6. Děkujeme za spolupráci!