Omezení pohybu v prostorách FUD z důvodu sanace vlhkého zdiva

Od pondělí 12. 6. 2023 bude omezen pohyb po budově FUD z důvodu prací na sanaci vlhkého zdiva.

Po dobu stavebních prací budou tato omezení:

  • vstup do budovy bude možný pouze hlavním vchodem
  • prostory suterénu západ a první a druhý suterén východ budou
    uzavřeny
  • malé parkoviště pod budovou FUD bude uzavřeno

Velice všechny prosíme o dodržování omezení a nevstupování do prostorů stavby. Za ztížené podmínky se omlouváme.