Omezený režim Vědecké knihovny UJEP od 12. 4. 2021

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
 
v souvislosti s Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, které upravují uvolnění provozu knihoven, si tímto dovoluji Vás informovat, že Vědecká knihovna UJEP bude od pondělí 12. 4. 2021 opět otevřena, dočasně v omezeném režimu (Po–Pá: 8:00–18:00).
Veškeré informace o aktuálním provozu, výpůjčních službách a dalších službách naleznete na našich webových stránkách https://knihovna.ujep.cz/cs/6649/provoz-vedecke-knihovny.
 
Do knihovny mají povolen vstup pouze studenti UJEP, pedagogové a zaměstnanci UJEP s platným negativním testem (dle PŘÍKAZU REKTORA Č. 1/2021 K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA PŘÍTOMNOST VIRU SARS-CoV-2). Uživatelé z řad registrované veřejnosti mohou žádat o vypůjčení dokumentů přes výdejové okénko.
 
Při vstupu do knihovny je nutné dodržovat nastavená ochranná opatření (respirátory, provádí se dezinfekce rukou, dodržují se rozestupy), sledovat značení, informační plakáty a dbát pokynů zaměstnanců knihovny.
 
I nadále budeme poskytovat online konzultace atp (https://knihovna.ujep.cz/cs/online-konzultace) a pořádat webináře.
 
V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici PO–PÁ 8.00–18.00 na emailu pult@knihovna.ujep.cz nebo tel. (+420) 475 28 6024, (+420) 475 28 6026, (+420) 702 201 972.
 
S pozdravem za tým VK
Mgr. Martin Pečiva
ředitel VK UJEP