Slavnostní PROMOCE 2020 – aktuální změny

Vážené absolventky a vážení absolventi Fakulty umění a designu,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravil a oznámil Vám změny týkající se konání promocí, a to s ohledem na vývoj a výrazné zhoršení epidemiologické situace.

1. S lítostí musím oznámit, že plánované bakalářské promoce budou zrušeny. Diplomy je možné si vyzvednout na studijním oddělení v úředních hodinách od 5. 10. 2020. Přeji Vám mnoho zdaru v dalších studiích či na Vaší profesní cestě a pevně doufám, že s mnohými z Vás budu mít příležitost se dále potkávat na naší fakultě.

2. Plánované magisterské a doktorské promoce nebudou probíhat ve formě tradičního ceremoniálu, ale v podobě předání diplomů dle přiloženého harmonogramu, v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem. Stále platí, že je nutné mít roušku. Jeden absolvent může pozvat 4 rodinné příslušníky. Těším se na viděnou s Vámi a Vašimi blízkými.

S upřímným pozdravem

doc. Mgr.A. Pavel Mrkus
děkan FUD UJEP

PROGRAM PROMOCE

Dostavte se ve společenském oděvu.
Na promoci se bude fotografovat a pořizovat obrazový i zvukový záznam.

Svou nepřítomnost na promoci nahlaste na studijní oddělení (osobně, telefonicky, emailem) nejpozději do pondělí 24. 9. 2020, diplomy si můžete po telefonické domluvě vyzvedávat od 5. 10. 2020 na studijním oddělení FUD (v úředních hodinách).

Kapacita míst je v sále muzea velmi omezená, zvažte prosím tedy počet vašich hostů. MAXIMÁLNÍ POVOLENÝ POČET HOSTŮ NA JEDNOHO PROMUJÍCÍHO JSOU ČTYŘI. 

Prosíme také o zvážení vhodnosti účasti hostů z řad seniorů, kvůli probíhající koronavirové pandemii Covid-19. Upozorňujeme také předem, že bude promoce probíhat v ROUŠKÁCH.