Večerní kurz kresby a malby pro veřejnost na FUD UJEP ZS 2023

27. 9. – 20. 12. 2023 / Fakulta umění a designu UJEP

Kurz je zaměřen na praktickou výuku kresby a malby. Program výuky a zadávané úkoly jsou řazeny dle náročnosti s individuálním přístupem k posluchači. Vedle praktické výuky se účastník kurzu seznámí i se základními výtvarnými technikami, jako je kresba uhlem a pastelem, práce s akvarelem, malba akrylem, temperou a olejem. Důraz bude kladen na umístění kompozice do formátu, na práci se světlem, s perspektivou, s tvarem, s barvou a nevyhneme se ani studiu anatomie. Součástí kurzu je kresba a malba aktu podle živého modelu.
Posluchači si přinesou pracovní oděv, základní pomůcky na kresbu, akvarelové, temperové nebo akrylové barvy, štětce a paletu. Papír, desky, stojany, model a další pomůcky poskytne škola. Večerní kurz kresby a malby na FUD je určen těm, kteří mají o tyto výtvarné techniky zájem a chtějí se v oboru dále vzdělávat. Výuka je otevřena pro širokou veřejnost. Spodní věková hranice je čtrnáct let. Přivítáme jak středoškoláky a uchazeče o studium na vysoké výtvarné školy, tak i ostatní zájemce, kteří se v tomto oboru chtějí dále vzdělávat. Výuka se skládá z 13 seminářů v ateliérech Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. Součástí výuky je i jednodenní exkurze za výtvarným uměním do galerie a průběžná domácí příprava, včetně plnění úkolů zadaných pedagogem.

→ více

Vždy ve středa 16–19 hod.
Je možné docházet i v úterý 15–18 hod., nebo ve čtvrtek 15–18 hod.
Cena kurzu: 3800 Kč
Vyplněnou přihlášku zašlete do 20. 9. 2023 na email kurism@seznam.cz

Kontakt:
Fakulta umění a designu UJEP
Pasteurova 9, Ústí nad Labem, 400 01
Email: kurism@seznam.cz
Tel: 603 367 392
Lektoři: doc. Ilja Bílek a doc. Mg.A. Martin Kuriš, Ph.D