Univerzita Předlice

Projekt Univerzita Předlice se zaměřuje na site-specific realizace v oborech výtvarné umění, design a grafický design s tématem Předlic, jako čtvrtě obytné – sociálně vyloučené a industriální – s areály několika velkých firem, vzniklými převážně ve 30. letech 20. století. Umělecké intervence do urbánního prostoru ekologicky i sociálně poznamenané průmyslové a obytné aglomerace Ústí nad Labem se zaměřují na otevření komunikace a propojení vize společnosti s vizemi místních obyvatel. Výsledky těchto uměleckých workshopů, projektů a intervencí, i projektů vzniklých v minulosti (Land of Human Rights, The Art of Urban Intervention) byly na podzim 2012 prezentovány v Národní galerii v Praze ve Veletržním paláci. K projektu byla vydána obsáhlá publikace mapující vzniklé projekty i teoreticky zachycující problematiku Předlic v historickém i soudobém kontextu. V následujících letech (2013 – 2014) byly vybrané umělecké projekty, vzniklé v rámci Univerzity Předlice, ve spolupráci s magistrátem města realizovány.

Univerzita Předlice