Aplikovaná a reklamní fotografie

Kontakt

vedoucí
prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský
mvojtechovsky@gmail.com

odborný asistent
MgA. Marián Beneš
mariben@gmail.com

odborný asistent
MgA. Jiří Dvořák
jiridvorak@outlook.com

W: http://aarf.cz/

Ateliér

Jakkoliv současné umělecké školství odsouvá užitou a reklamní fotografii neprozíravě do oblasti komerce a pouhé utilitárnosti, metodologie výuky ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie směřuje k opačnému pojetí.

Výuka stojí na vědomí o společenské závažnosti reklamní tvorby, na možnosti kultivovanou prací, oproštěnou od banality, formovat životní styl společnosti, a tak cílí k výchově samostatných tvůrčích pracovníků, připravených a ochotných promítat vlastní výtvarný styl do zakázkové práce.

Systém praktických cvičení vede studenta po technické stránce k prozkoumávání tvůrčích možností všech mutací záznamové techniky od vlastnoručně vyrobené dírkové komory, respektive fotogramu, přes SLR analogovou kameru k sofistikovanému digitálnímu ateliérovému přístroji. Po obsahové stránce zadání úkolů usiluje o vyváženost jasně definovaných prací, postavených striktně na řemeslné dokonalosti, s náměty vyzývajícími k volné imaginaci a tvorbě oproštěné od jakýchkoliv apriorních limitů.