Fine Art – Photography

Kontakt

vedoucí
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
zdena.koleckova@ujep.cz

odborný asistent
MgA. Aleš Loziak
ales.loziak@ujep.cz

Studenti

2. ročník: Alexander Agafonov, Eduardo Barrera Arambarri, Miloš Bojović, Dany Josue Vigil Avilés, Milan Vuletić, 
1. ročník: Vlas Presnetsov

Dokumenty ke stažení

On-line studium

Ateliér

Ateliér Fine Art – Photography je primárně – nikoli však výlučně – určen zahraničním absolventům bakalářských uměleckých studijních oborů, kteří se rozhodli absolvovat magisterská studia v České republice. Zaměřuje se na konceptuální uchopení fotografie, kterou vnímá jako složitou, v současné době výrazně se proměňující, stěží uchopitelnou a nejednoznačně definovatelnou entitu, založenou na principech vizuální komunikace, která může obsahovat například i prvky grafického designu nebo dynamických médií. Individuální i skupinové konzultace, na nichž je výuka založena, vycházejí ze vzájemně obohacujícího dialogu mezi vyučujícími a studenty i z kontaktu s příbuzně orientovanými ateliéry kateder elektronického obrazu, fotografie a vizuální komunikace.