Výstava Grafiky FUD UJEP 2022/2023

Výstava Grafických dílen FUD UJEP

Okamžitá bilanční výstava studentských prací z Grafických dílen FUD UJEP 2022/2023
Pocta panu prof. Miloši Michálkovi
Výstupy uměleckého průzkumu v rámci projektu Skála

8. 6. 2023, 15–18 h
V 17 h bude pronesena slavnostní řeč

Multifunkční sál Domu umění Ústí nad Labem

Výstava grafik studentů Fakulty umění a designu napříč obory a ročníky, které vznikaly v hodinách M. Michálka a L. Kahudy Klokočkové v akademickém roce 2022/2023. Bilanční výstavu doprovodí multimediální instalace výstupů uměleckého průzkumu ústecké Mariánské skály, dobrovolného projektu, do kterého se zapojili studenti i pedagogové. Výstava potrvá pouze jedno odpoledne 15–18 h, v 17 h bude pronesena slavnostní řeč.