Adéla Matasová. Mezičas

Adéla Matasová. Mezičas
Pavlína Morganová, ed.

Monografie Adély Matasové k příležitosti retrospektivní výstavy autorky.
Publikace byla vydaná v koedici s GASK v Kutné Hoře, GVU v Ostravě, AVU Praha a Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem (v Edici FUD) v roce 2022. 

MORGANOVÁ, Pavlína, ed.; PACHMANOVÁ, Martina; MAREŠOVÁ, Veronika, KOLEČEK, Michal. Adéla Matasová. Mezičas/ Meantime. Kutná Hora, Ústí nad Labem, Ostrava, Praha: GASK, FUD UJEP, GVUO, AVU, 2022. ISBN 978-80-7065-234-5 (GASK, Kutná Hora). ISBN 978-80-7561-344-8 (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem).

Kapitola Michala Kolečka s názvem „Metasystémy. Výstava v Galerii Středočeského kraje“ se věnuje interpretaci dlouhodobého uměleckého vývoje Adély Matasové, přičemž základním principem určujícím pohled na dílo této autorky je bezesporu její touha dynamizovat tvůrčí přístupy prostřednictvím hledání, vyjevování a umělecké reprezentace hlubinných vztahů ke světu v jeho přirozených podobách.

„Tyto relace jsou autorkou koncipovány v kontextu proměňujících se dobových souvislostí, ale zároveň v pevném sklenutí, které propojuje její zájmy směřované od ukotvení člověka uprostřed organické přírody či v širších civilizačních a kulturních souvislostech, přes hledání logického řádu obsaženého v zákonitostech vědeckých experimentů až po zakoušení možností a limitů vlastního těla jak ve fyzickém smyslu, tak ovšem také v jemném pletivu sociálních predestinací.“ (Michal Koleček)

 

(Foto knihy Dany Vigil)