Comenius 1592–1670

Comenius 1592–1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím
Jan Amos Komenský a jeho svět
Lenka Stolárová a Vít Vlnas, eds.

Publikace ke stejnojmenné výstavě uspořádané brněnským Moravským zemským muzeem v Jízdárně Pražského hradu v roce 2020 k pětisetletému výročí narození Jana Amose Komenského. Kniha byla vydána v koedici s Edicí FUD. Grafický layout a úpravu navrhli  BFF – Adéla Bierbaumer a Marek Fanta.

Vydalo Moravské zemské muzeum v Brně a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí  nad Labem, 2020
ISBN 978-80-7028-543-5 (Moravské zemské muzeum)
ISBN 978-80-7561-287-8 ( Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem)