David Kořínek

proděkan pro vnější vztahy
docent

Kontakt

Konzultační hodiny

ČT 11:00 - 13:00

Předměty

  • Analýza a interpret.výtvar.díla (kur.st)
  • Art Theory and Methodology I
  • Art Theory and Methodology II
  • Filmová estetika I
  • Filmová estetika II
  • Hist. of Photog. and Time Based Media I
  • Hist. of Photogr. and Time Based Media II
  • Polemicko - kritický seminář I
  • Polemicko-kritický seminář II
  • Umělecká kritika (kurátor. studia)

Portfolio

David Kořínek je umělcem a vysokoškolským pedagogem, na Katedře dějin a teorie umění Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem působí od roku 2022.

Do roku 2022 byl vedoucím katedry Centrum audiovizuálních studií na FAMU v Praze. Vede kurzy na UMPRUM a Scholastice. V roce 2008 spoluzaložil s Federicem Díazem Ateliér supermédií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, jehož byl do roku 2018 vedoucím. Na UMPRUM získal akademický titul docent. Na katedře Mediálních studiích MU založil obor Digitální média a vedl zde Mediální laboratoř. Pracoval jako dramaturg v České televizi, s kterou dlouhodobě spolupracuje jako režisér.

Od roku 2007 je členem umělecké skupiny Rafani, která pravidelně vystavuje v evropských galeriích a institucích. Tvorba skupiny zahrnuje práci s nejrůznějšími médii, od galerijních instalací, přes práce ve veřejném prostoru po videa a celovečerní dokument. Skupina je nositelem řady ocenění. Díla skupiny Rafani jsou v institucionálních a soukromých sbírkách.

David Kořínek se zabývá teorií pohyblivého obrazu vzhledem k vizuálnímu umění, je autorem odborných textů v uměleckých časopisech a sbornících. Věnuje se také kurátorské činnosti. Ve své akademické praxi se soustředí na současné umění ve spojení s audiovizuálními médii (video, film, nová média, post-internet, performance,…)

Publikační činnost (výběr za posledních pět let)

KOŘÍNEK, D. Rozplétání sítí. Arte Acta č. 7. NAMU, 2022. s. 121–122
KOŘÍNEK, D. Když je teď dole. In CHARVÁT, M. Jussi Parikka: Od archeologie ke geologii médií. NAMU, 2022, s. 5–10
KOŘÍNEK, D. Just Dance. Artalk, 17. 12. 2021
KOŘÍNEK, D. Tak daleko, tak blízko! Art Antiques, prosinec 2021. ISSN 1213-8398.
KOŘÍNEK, D. Supernova (editor a autor předmluvy), UMPRUM, Praha 2019, ISBN: 9788087989791
KOŘÍNEK, D. Současná nová, In Momentum. Umění a kosmopolitní modernita, Masarykova univerzita, Brno, 2018, ISBN: 978-80-210-8995-2

Umělecká činnost jako člen skupiny Rafani

Samostatné větší výstavy (výběr za posledních pět let)

Rafani S21E06: 4hlav, Moravská galerie, Brno, 2022
Rafani S21E05: Hnutí, Moravská galerie, Brno, 2021
Rafani S21E04: Ne, Moravská galerie, Brno, 2021
Rafani S21E03: Hranice, Moravská galerie, Brno, 2021
Směr větru, Proluka, 2021
Rafani S20E01: Zdroj, 2020, Moravská galerie, Brno, 2020
O nevyvrátiteľnosti v zemi za obzorom – Narcis, Nová synagóga, Žilina, Slovensko, 2019
Rafani Art Apartment in the Heart of the City, Experimentální prostor NOD, 2019
Rafani, České kulturní centrum, Paříž, 2018

Nejdůležitější kolektivní výstavy (výběr za posledních pět let)

Not In My Name, CCA Tel Aviv-Yafo, 2022
Z galerie ven! / Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989, Galerie Jaroslava Frágnera, Praha, 2022
Kukačka: Toto není umění, Ostrava, Praha, 2021
M3: Terapie města, Praha, 2021
Ruka na konci ramene, 8smička, Humpolec, 2021
Kde jsou lvi, Meetfactory, Praha, 2020
Moc bezmocných, Kunsthalle, Bratislava, 2019 – 2020