Eva Mráziková

odborná asistentka
projektová manažerka fakulty

Kontakt

Konzultační hodiny

Pondělí 13.00–15.00

Předměty

  • Alternativní kurátorství I., II.

Dokumenty

Portfolio

Mgr. Eva Mráziková, Ph. D. pracuje jako teoretička umění, kurátorka výstav a od roku 2010 jako vysokoškolská pedagožka na Katedře dějina a teorie umění Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Zabývá se nejnovějšími dějinami výtvarného umění a teorií výstavního provozu a galerijnictví s přesahem do produkčních a edukativních činností v galerijním prostoru. Od roku 1996 pracuje v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, kde se věnovala vedení a organizaci řady samostatných a skupinových výstav domácího i zahraničního umění. V posledních několika letech, v souvislosti s prostorovými změnami Galerie Emila Filly, je středobodem jejího zájmu práce s konkrétním budováním galerijní expozice. Svou kurátorskou činnost také spojila s prezentací nejmladších autorů ústecké umělecké scény, které se snaží vřazovat do širšího, mezinárodního kontextu. V Galerii Emila Filly působí od roku 2002 jako ředitelka a stojí za organizací a supervizí jejího výstavního programu a financování. V souvislosti s působením ve výstavní instituci se zabývá také vztahy k publiku a jeho edukací.

Na FUD UJEP se spolupodílela na řadě skupinových aktivit od organizace mezinárodních výstavních projektů a skupinových výstav či workshopů, přes organizaci výstav diplomových prací či doprovodných programů. Od roku 2009 je komisařkou Ceny EXIT pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol.

Publikace:

Když se v galerii kreslí na zeď. In: SÝKOROVÁ, L. Postkonceptuální přesahy v české kresbě (ed.). FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2015, 160 s. ISBN 978-80-7414-956-6. (recenzovaná publikace)
Příběh. Narativní struktury v dílech současného výtvarného umění. (s M. Haškem) In: Kolečková, Zdena, Thelenová Michaela (eds.): Fotografie+/= umění. Cold Case.
Odložené případy v současném českém výtvarném umění. In: Koleček, Michal, Zálešák, Jan (eds.): školy umění. FUD UJEP 2012. ISBN: 978-80-7414-42-1
Slunce je ve skutečnosti zelené. Prostor internetu a jeho vztah k současnému umění. In: Hrušková, Adéla (ed.): Objekt zájmu. FUD 2012. ISBN 978-80-7414-547-6
Černá, Mráziková (eds.): Vstup do kurátorství cestou alternativní výtvarné scény. FUD UJEP, 2011. ISBN: 978-80-7414-425-7
Černá, Jakoubková, Jurecová, Mráziková, Trubačová: Komunikační potenciál malé galerie – Galerie Rampa. FUD UJEP 2012, ISBN: 978-80-7414-539-1