Jiří Dvořák

odborný asistent ateliéru Aplikovaná fotografie

Kontakt

Předměty

  • Aplikovaná a reklamní fotografie I, II
  • Oborové technologie I, II (VU)
  • Technika analogové a digitální fotografie 1/I, II, III, IV
  • Technika fotografie I, II