Lenka Stolárová

odborný asistent

Kontakt

Předměty

  • Ikonografie a ikonologie výtvarného umění
  • Muzejnictví a ochrana sbírek
  • Památková péče

Portfolio

Mgr. Lenka Stolárová působí na pozici odborné asistentky KDTU FUD UJEP, je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze (2004), nyní doktorandkou Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze. V Národní galerii zastávala pozici kurátorky Sbírky starého umění (2004 – 2016) a tajemnice pro vědu a výzkum (2011); garantka mezinárodních vědeckých konferencí a kolokvií pořádaných Národní galerií v Praze. Ve své vědeckovýzkumné práci se zaměřuje na problematiku počátků barokní malby v Čechách se zřetelem na kulturněhistorický i společenský kontext výtvarného umění v českých zemích v 17. století, dále na recepci nizozemského, španělského a italského umění v barokní malbě na teritoriu Koruny české. V současnosti se, mimo jiné, dále věnuje i pedagogické činnosti na univerzitách v Čechách a v Německu, projektovému managementu a muzejní pedagogice.

Držitelka řady prestižních stipendií i ocenění výstav, stálých expozic a publikací kupříkladu: Aktion –   Ernst Mach Stipendium (Vídeň), Ph.D. researcher – Exzellenzinitiative Universität Konstanz, Gloria Musaealis, Cena ministra kultury – nejkrásnější kniha roku 2010, etc. Členka ICOM.

Podílela se autorsky a jako kurátorka na přípravě řady výstav i stálých expozic (výběrově):

„Slezsko, perla v české koruně“, Legnica, Muzeum miedzi – Praha, Národní galerie v Praze 2005–2006, Valdštejnská jízdárna a Rytířská akademie v Legnici

„Láska – Touha – Vášeň. Milostné náměty v umění 15.–19 století”, Národní galerie v Praze a Archiv hl. města Prahy 2008, Clam–Gallasův palác

„Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze“, Žďár nad Sázavou – klášter, Národní galerie v Praze 2008, záštita české komise UNESCO

„Karel Škréta (1610–1674): doba a dílo“, Praha, Národní galerie v Praze 2010–2011, Jízdárna Pražského hradu a Valdštejnská jízdárna, výstava získala ocenění Gloria Musaealis – nejlepší výstavní počin roku 2010 a katalog Cenu ministra kultury – nejkrásnější kniha roku 2010

„Umění starověkého světa“ Praha, Národní galerie v Praze, stálá expozice 2011–2014, Palác Kinských

“Kánon a dialog: Byzantské umění napříč staletími. Byzantské a řecké umění ze sbírek Musea ruské ikony v Moskvě, Národní galerie v Praze a Ústavu dějin umění AV ČR” Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově 2015

„Comenius 1592–1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím Jan Amos Komenský a jeho svět“, Moravské zemské muzeum 2020/21, Moravské zemské muzeum, Jízdárna Pražského hradu. Výstava byla uspořádána jako hlavní výstup národních oslav výročí Jana Amose Komenského, kterým byla udělena záštita UNESCO

Výběr z publikační činnosti – články, katalogová hesla, studie:

Stolárová, L: Láska – Touha – Vášeň. Milostné náměty v umění 15.-19. století, katalog, Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Clam-Gallasův palác, Praha, 29. 04. – 31. 08. 2008, Praha: Archiv hl. Města Prahy/Scriptorium 2008 (17 hesel). ISBN 978-80-8685-229-4.Stolárová, L:  Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze – výběrový katalog stálé expozice Národní galerie v Praze ve Žďáru nad Sázavou, Lenka Stolárová (ed.), Praha: Národní galerie v Praze, 2008 (5 hesel). ISBN  978-80-7035-414-8.

Stolárová, L:  Encyklopedie českých dějin, Josef Tomeš (ed.), Praha: Reader´s Digest, 2008 (47 hesel + 2 studie).

Stolárová, L: Karel Škréta a Záalpí, in: Stolárová, Lenka a Vlnas, Vít, eds., Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo, Praha: Národní galerie v Praze, 2010, s.63–65. (15 hesel + 2 úvodní stati; česká a anglická mutace). ISBN 978-80-7035-458-2 a 978-80-7035-459-9.

Havlůjová H. – Stolárová, L. – Vlnas, V.: Kdo byl Karel Škréta?, Praha: Národní galerie v Praze, 2010. ISBN 978-80-7035-541-1.

Přibyl, P. – Stolárová, L.: „K stale rostoucí slávě našeho pilného umělce”. Karel Škréta mezi Švýcarskem, říší a Itálií v zrcadle nově objevených pramenů, in: Karel Škréta (16101674): Studie a dokumenty, Stolárová, L. – Vlnas, V. (eds.), Praha: Národní galerie v Praze, 2011, s. 73–81. ISBN 978-80-7035-469-8.

Lenka Stolárová: Škrétova léta vandrovní. Rodinné souvislosti zahraničního pobytu Karla Škréty (1627–1638), in: Karel Škréta (16101674): dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny, Stolárová, L. – Holečková, K. (eds.), Praha: Národní galerie v Praze, 2013, s.21–31. ISBN 978-80-7035-518-3.

Stolárová, L: Exploiting hitherto unknown transfers of artistic notions to the lands of the Bohemian Crown as exemplified by Carlo Screta, in: Transregionalität der Kult(ur)regionen Bayern- Böhmen – Schlesien zur Zeit der Gegenreformation, Marco Bogade (Hg.), Böhlau Verlag: Wien, Köln, Weimar, 2016, S. 203–229. ISBN 978-3-412-50132-7.

Stolárová, L. –Vondráčková, M.: Umění a intelekt, in: Tváří v tvářBarokní portrét v Čechách a na Moravě, Macurová, Z. – Stolárová, L – Vlnas, V. (eds.), Brno: Moravské zemské muzeum, 2017. ISBN 978-80-7028-495-7.

Stolárová, L: Oficiální panovnický portrét, in: Tváří v tvářBarokní portrét v Čechách a na Moravě, Macurová, Z. – Stolárová, L – Vlnas, V. (eds.), Brno: Moravské zemské muzeum, 2017. ISBN 978-80-7028-495-7.

Stolárová, L.: Velké theatrum: obrazy člověka a světa a Dílna lidskosti, in:„Comenius 1592–1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím Jan Amos Komenský a jeho svět“, Stolárová, L. – Vlnas, V. (eds.), Brno: Moravské zemské museum – Ústí and Labem: Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2020. (21 hesel + dvě úvodní stati). ISBN 978-80-7028-543-5, 978-80-7561-287-8.

Edice:

Stolárová, L. (ed.): Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze – výběrový katalog stálé expozice Národní galerie v Praze ve Žďáru nad Sázavou, Praha 2008. ISBN  978-80-7035-414-8.

Dáňová, H. – Klípa, J.  Stolárová, L. (eds.): Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740 A, B, Praha: Národní galerie v Praze, 2008. ISBN 978-80-7035-396-7.  

Stolárová, L. – Vlnas, V. (eds.): Láska – Touha – Vášeň. Milostné náměty v umění 15.-19. století, katalog, Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Clam-Gallasův palác, Praha, 29. 04. – 31. 08. 2008, Praha 2008. ISBN 978-80-8685-229-4.

Stolárová, L. – Vlnas, V. (eds.): Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo, výst. katalog, Praha: Národní galerie v Praze, 2010. ISBN 978-80-7035-458-2 a 978-80-7035-459-9. Publikace získala první místo v soutěži nejkrásnější kniha roku 2010  cena ministra kultury. A druhé místo v kategorii muzejní publikace roku Gloria Musaealis ve spolupráci s výborem ICOM.

Stolárová, L. (ed.): „Karel Škréta and malířství 17. století v Evropě“. Sborník příspěvků z odborného kolokvia konaného Národní galerií v Praze 23.–24.03.2010, Praha 2011. ISBN 978-80-7035-463-6.

Stolárová, L. – Vlnas, V. (eds.): Karel Škréta (16101674): Studie a dokumenty, Praha: Národní galerie v Praze, 2011. ISBN 978-80-7035-469-8.

Stolárová, L. – Holečková, K. (eds.): Karel Škréta (16101674): dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny, Praha: Národní galerie v Praze, 2013, s. 21–31. ISBN 978-80-7035-518-3.

Macurová, Z. – Stolárová, L. – Vlnas, V. (eds.): Tváří v tvářBarokní portrét v Čechách a na Moravě, Brno: Moravské zemské muzeum, 2017. ISBN 978-80-7028-495-7.

Stolárová, L. – Vlnas, V. (eds.): „Comenius 1592–1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím Jan Amos Komenský a jeho svět“, Brno: Moravské zemské museum – Ústí and Labem: Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,  2020. ISBN 978-80-7028-543-5, 978-80-7561-287-8.