Michal Koleček

proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost

Kontakt

Předměty

 • Vybrané kapitoly výtvarného umění po roce 1945 I, II
 • Současné středoevropské vizuální umění
 • Socializace umění
 • Metody současného umění a kurátorské praxe
 • Vizuální komunikace I, II
 • Galerijní provoz - sbírkové instituce
 • Dějiny umění I, II, IV, V, VII
 • Vybrané kapitoly z moderního a současného umění I, II
 • Prezentace uměleckého díla I, II
 • Kurátorský workshop I, II
 • Evropské umění pod vlivem totalitních ideologií

Portfolio

Prof. Mgr. Michal KOLEČEK, Ph.D. je profesorem na Katedře dějin a teorie umění na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Michal Koleček je zakladatelem a garantem dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia a zároveň vedoucím Katedry dějin a teorie umění na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde je tento studijní obor již od roku 2007 úspěšně realizován. Michal Koleček je zároveň garantem a předsedou Oborové rady doktorského studijního oboru Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Michal Koleček je dále členem vědeckých a uměleckých rad Fakultě umění Ostravské univerzity a Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a oborových rad doktorského studia na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

Michal Koleček se zabývá dějinami a teorií výtvarného umění a designu se zaměřením na problematiku současných uměleckých projevů; kurátorskými studii se zaměřením narozvoj metod současné kurátorské praxe a socializace současného umění. V odborných studiích uveřejněných v České republice i v zahraničí se věnuje především teoretické reflexi nejnovějších pohybů na české a středoevropské umělecké scéně s důrazem na umění pracující s konkrétním sociálním kontextem a využívající různých participativních, performativních a kooperativních tendencí, přičemž tyto pohyby zařazuje do širšího sociokulturního rámce. Mezi jeho publikacemi lze zmínit:

KOLEČEK, M. (ed.): Mo(nu)mentální topografie. Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2019, ISBN 978-80-7561-221-2.

KOLEČEK, M. (ed.): In Their Eyes. Ústí nad Labem: FUD UJEP; Rijeka: Museum of Modern and Contemporary Art, 2017, ISBN 97880-7561-095-9.

KOLEČEK, M.: Interiéry duše. Plzeň: Západočeská galerie v Plzni, 2017, ISBN 978-80-88027-16-4.

KOLEČEK, M. (ed.): Ze středu ven. Umění regionů 19852010. Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2014, 376 stran; ISBN 978-80-7414-786-9.

Michal Koleček v letech 1993–2000 působil v pozici ředitele Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem; v letech 1998–2000 byl kurátorem Sorosova centra současného umění v Praze a v letech 2000–2002 Galerie Václava Špály v Praze. V letech 2002–2003 pracoval jako kurátor Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. V roce 2003 byl kurátorem Česko-slovenského pavilonu na 50. ročníku Benátského bienále v Benátkách. Od roku 2016 je ředitelem a hlavním kurátorem Domu umění Ústí nad Labem a od roku 2018 působí v pozici hlavního kurátora projektu LUNGOMARE ART v rámci programu RIJEKA 2020 – European Capital of Culture (Chorvatsko).

Na výstavních projektech v pozici hostujícího kurátora mimo jiné spolupracoval s Národní galerií v Praze, Galerií hlavního města Prahy, Domem umění města Brna, Západočeskou galerií v Plzni, Galerií Středočeského kraje v Kutné Hoře, Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích, Centrem současného umění DOX v Praze a v zahraničí s Chelsea Art Museum (New York, USA), Galerie für Zeitgenössische Kunst (Lipsko, Německo), Kunst im Őffentlichen Raum (Vídeň, Rakousko), Museum of Modern and Contemporary Art (Rijeka, Chorvatsko), Pori Art Museum (Finsko), Kunsthalle Košice (Slovensko), Mücsarnok / Kunsthalle Budapest (Maďarsko), Galeria Arsenał (Białystok, Polsko), TRAFO (Szczecin, Polsko), Kunstmuseum Thun (Švýcarsko) atd.