Osobnosti

Pedagogové
prof. Ing. Pavel Baňka Vedoucí ateliéru Fotografie do roku 2016.
doc. ak. mal. Pavel Beneš Vedoucí ateliéru Vizuální design.
MgA. Jan Čapek Vedoucí ateliéru Produktový design.
prof. ak. arch. Jan Fišer Vedoucí Katedry designu. Vedoucí ateliéru Design interiéru.
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík Vedoucí ateliéru Time-Based Media.
PhDr. Ludvík Hlaváček Ředitel Nadace pro současné umění Praha. Přednáší na Katedře dějin a teorie umění.
doc. Pavel Jarkovský Emeritní docent. Vedoucí ateliéru Design keramiky do roku 2013.
Lukáš Jasanský Vedoucí ateliéru Fotografie od roku 2016.
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. Garant oboru Kurátorská studia.
doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. Vedoucí ateliéru Photography.
doc. Jiří Kovanda Vedoucí ateliéru Performance.
prof. Mgr. Miloš Michálek Vedoucí grafických technik na Katedře všeobecné průpravy.
prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D. Vedoucí Katedry vizuální komunikace. Vedoucí ateliéru Grafický design I.
MgA. Marcel Mochal Vedoucí ateliéru sklo.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil Zakladatel a do roku 2017 vedoucí ateliéru Přírodní materiály.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc. Prorektor pro tvůrčí a ediční činnost FF UK. Přednáší na Katedře dějin a teorie umění FUD.
Mgr. Zbyněk Sedláček (†2014) Teoretik umění. Do roku 2014 přednášel na Katedře dějin a teorie umění.
doc. Mgr. Michaela Thelenová Vedoucí ateliéru Digitální média.
prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský Vedoucí ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie.
Pedagogové
prof. Ing. Pavel Baňka Vedoucí ateliéru Fotografie do roku 2016.
doc. ak. mal. Pavel Beneš Vedoucí ateliéru Vizuální design.
MgA. Jan Čapek Vedoucí ateliéru Produktový design.
prof. ak. arch. Jan Fišer Vedoucí Katedry designu. Vedoucí ateliéru Design interiéru.
doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík Vedoucí ateliéru Time-Based Media.
PhDr. Ludvík Hlaváček Ředitel Nadace pro současné umění Praha. Přednáší na Katedře dějin a teorie umění.
doc. Pavel Jarkovský Emeritní docent. Vedoucí ateliéru Design keramiky do roku 2013.
Lukáš Jasanský Vedoucí ateliéru Fotografie od roku 2016.
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. Garant oboru Kurátorská studia.
doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. Vedoucí ateliéru Photography.
doc. Jiří Kovanda Vedoucí ateliéru Performance.
prof. Mgr. Miloš Michálek Vedoucí grafických technik na Katedře všeobecné průpravy.
prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D. Vedoucí Katedry vizuální komunikace. Vedoucí ateliéru Grafický design I.
MgA. Marcel Mochal Vedoucí ateliéru sklo.
prof. ak. mal. Jaroslav Prášil Zakladatel a do roku 2017 vedoucí ateliéru Přírodní materiály.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc. Prorektor pro tvůrčí a ediční činnost FF UK. Přednáší na Katedře dějin a teorie umění FUD.
Mgr. Zbyněk Sedláček (†2014) Teoretik umění. Do roku 2014 přednášel na Katedře dějin a teorie umění.
doc. Mgr. Michaela Thelenová Vedoucí ateliéru Digitální média.
prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský Vedoucí ateliéru Aplikovaná a reklamní fotografie.