HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKY

1

Děkan a Umělecká rada Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Vás srdečně zvou na habilitační přednášky, které se konají v rámci habilitačního řízení v oboru Vizuální komunikace

Název přednášky: MEZISVĚTY / Přednášející: MgA. Robert Vlasák (Vedoucí ateliéru Přírodní materiály na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)

Název přednášky: Od sociálně angažovaného umění k „sociálně rozzuřenému umění“ / Přednášející: Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (Vedoucí Katedry teorií a dějin umění na Fakultě výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně)

Termín přednášek: 24. 10. 2018 od 12:00 hod

Místo konání: Aula č. 536 (4. patro) – v budově Fakulty umění a designu UJEP, Pasteurova 9, Ústí nad Labem