Letní sklizeň 2020

Virtuální výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Přírodní materiály

Klauzurní téma

Adolf Loos

Výchozím bodem pro většinu realizací aktuálních klauzur ateliéru Přírodní materiály se stala osobnost Adolfa Loose. Studenti pracovali s volnou reflexí i úhly pohledu. Práce vycházejí z architektury a materiálových struktur i osobnostních rysů Loose a mýtů spojených s jeho osobou. Výsledné realizace procházejí skrze různé techniky a média (od realizace v krajině, přes multikanálovou zvukovou instalaci po klasický závěsný obraz) a pohybují se v rozmezí od vážného zamyšlení po humor a ironii.