Letní sklizeň 2020

Téma každého semestru definujeme závěrečnou výstavou klauzurních prací našich ateliérů. Současná doba tento výstavní princip neumožnila. Proto již od března hledáme způsoby, jak této situaci čelit se zdviženou hlavou. První vlaštovkou byla virtuální forma výstavy absolventů FUD s názvem DREAM TEAM, původně plánovaná na duben a květen 2020 v ústecké Armaturce. Další projekty podobného typu se staly v průběhu letního semestru nedílnou součástí výstavní praxe našeho Domu umění (DUÚL), stejně jako online výuka ve formě projektu FUDSTREAM a ateliérové konzultace v rovině akademické.

Vzhledem k okolnostem probíhaly realizace a hodnocení klauzurních prací ve speciálním režimu a v kompetenci vedoucích ateliérů bez obvyklých obhajob za přítomnosti odborné komise.

Specifickou podobu má i tradiční výstava Letní sklizeň, která se přesunula do internetového prostředí webových stánek fakulty namísto obvyklé prezentace v budově FUD. Nestandardní průběh letního semestru a alternativní formy práce neznamenají, že vedení ateliérů rezignovalo na jeden z nosných pilířů umělecké a designérské edukace, kterou klauzurní práce jsou. Stejně tak vedení FUD považuje výstavu klauzurních prací za svůj zásadní výstup i ve změněném formátu.

Letní sklizeň je tedy obvyklou přehlídkou klauzurních prací, ale zároveň sumarizací náročného období, které prověřilo schopnosti vedení fakulty, pedagogů a studentů komunikovat, fungovat a sdílet náročné pracovní a osobní situace v podmínkách, jež si na začátku letního semestru nikdo nedovedl představit.

TISKOVÁ ZPRÁVA